Alihankinta-messut

Eleforss Oy (part of DA-Group)

FORSSA/Finland

Osasto C 101

Akkreditoidut EMC-mittauspalvelut, ympäristö- ja olosuhdetestaukset. FINAS T313 laboratorio.

Akkreditoidut EMC-mittaukset
Sähköiset, sähköakustiset ja RF-mittaukset
Ympäristö- ja olosuhdetestaukset