Alihankinta-messut

Italian Trade Agency -ITA

STOCKHOLM, Sweden /Sweden

Osasto C 647

ITA is the Government organisation which promotes the internationalisation of the italian companies.

Tutkimuslaitokset ja -organisaatiot