Alihankinta-messut

K.D. Feddersen Norden AB

ESPOO/Finland

Osasto C 1050

Teknisten muoviraaka-aineiden jakelua.

Muovikoneiden sekä -oheislaitteiden myyntiä ja huoltoa