Alihankinta-messut

Saarijärven Päätytuote Oy

SAARIJÄRVI/Finland

Osasto C 222

– Kuperat tuotteet: säiliönpäädyt, kalotit ja kartiot

– Metallin muototuotteet syvävetopuristimella.