Alihankinta-messut

Digitalisaation ratkaisijat

E-hallista löytyvälle Digitalisaation Ratkaisijat -yhteisosastolle on koottu 6 yritystä esittelemään ratkaisuja teollisuudelle.

Opaskartta

Digitalisaation Ratkaisijat

 

Leanware

Leanwaren ydinosaamista on mahdollistaa tuotannonohjaukseen tehokkaampi prosessi rakentamalla tuotannon operatiivista toimintaa tukevia tietojärjestelmiä, jotka

  • Ihmisten työnohjaaminen eri toimintaympäristöissä (mobiili/lattia, työkoneet ja toimistot)
  • Automaation ohjaaminen niin, että eri automaatiolaitteet ja ihmiset toimivat saumattomasti yhteen prosessissa.
  • Integroituminen toisiin tietojärjestelmiin niin, että ne muodostavat Asiakkaalle eheän tietojärjestelmä-arkkitehtuurin ja että oikea tieto on aina käytettävissä oikeassa paikassa aina.
  • Visualisoivat asiakkaan tuotannosta läpinäkyvän tilannekuvan, jotta pystytään nopeaan reagointiin.
  • Tuotannon datan kerääminen ja tallentaminen ihmisten sekä laitteiden toiminnasta, joita tarvitaan jatkuvaan parantamiseen.

Tuotannon digitalisoinnilla on saavutettu lyhyempiä läpimenoaikoja sekä parempaa laatua.

 

Aitio Finland

Aitio Finland Oy mahdollistaa digitalisaation avulla tehokkaamman työnteon sekä tyytyväisemmät asiakkaat. Tämä onnistuu kehittämällä työntekoa aidosti helpottavia tietojärjestelmiä ja tarjoamalla valmiita tuotteita, joilla asiakasyritykset pääsevät lunastamaan digitalisaation hyödyt. Hyvänä esimerkkinä käy Aition Hillava-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla asiakkaat saavat omaan tarpeeseen sovitetun digitaalisen järjestelmätuotteen käyttöönsä.

Hillavaa käytetään tietokoneella sekä mobiililaitteilla ja se tehostaa yritysten arkipäivää sujuvoittamalla mm. tehtävien jakoa, muutostenhallintaa, tilannetietoisuutta, laadunvarmistusta, tiedonvälitystä ja laskutusta. Suurimpia mahdollisuuksia, joita digitalisaatio voi tarjota yritysten arkipäivään, on älypuhelinten tehokas hyödyntäminen toiminnanohjauksessa. Älypuhelin on käytettävissä paikasta riippumatta, koska tahansa, mahdollistaen toiminnanohjauksen reaaliaikaisuuden sekä nopeamman tiedonjaon ja reagointikyvyn muutostilanteissa.

 

Novotek

Novotekin pitkä kokemus teollisuuden IT-ratkaisuista ja laaja-alainen ymmärrys IoT:n tarjoamista mahdollisuuksista eri toimialoille auttavat vastaamaan digitalisaation haasteisiin yhdessä asiakkaidemme kanssa myös tulevaisuudessa.

Get Connected. Get Insights. Get Optimized.

 

 

SW-Development Oy

SW-Development Oy on valmistavan teollisuuden toimitusketjun tehokkuuden parantamiseen erikoistunut asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen markkinoiden kattavimman järjestelmän toimitusketjun ja tuotannon suunnitteluun ja optimointiin sekä valmistuksen ohjaukseen.

SW-Development järjestää asiakasyritystensä tiedon edistyneeseen digitaaliseen muotoon, jolloin tiedosta tulee visuaalista, helposti omaksuttavaa ja jaettavaa. Tiedon voi jalkauttaa läpi toimitusketjun ja edelleen myös alihankinnan suuntaan.

Järjestelmän avulla saadaan aikaan merkittäviä parannuksia yrityksen tuotannon optimointiin, tiedolla johtamiseen ja kilpailuedun vahvistamiseen.

 

Wapice Oy

Olemme teollisuuden johtava teknologiapartneri ja haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja kokonaisvaltaista ohjelmistoasiantuntijuutta. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kattavan ratkaisun teollisiin ohjelmistoihin.

Me hallitsemme ohjelmistokehityksen, elektronikkasuunnittelun ja meillä on alan parhaat käytännöt. Me integroidumme sujuvasti organisaatioihin ja hoidamme maailmanlaajuisia projekteja, rakennamme innovatiivisia ratkaisuja parantaaksemme asiakkaidemme suorituskykyä.

 

Hansa World Finland

HansaWorldilla on yli 25 vuoden kokemus liiketoimintajärjestelmien alalta. HansaWorld tarjoaa yhden integroidun ratkaisun taloushallintoon, toiminnanohjaukseen sekä asiakkuudenhallintaan. Useista toiminnanohjausjärjestelmien toimittajista poiketen HansaWorld tarjoaa myös lukuisia vertikaalisia ratkaisuja mm. Vähittäiskauppaan, hotelli- ja ravintola-alalle, tuotantoon, vuokra- ja palvelualoille.