Hiilineutraali tapahtuma | Alihankinta
Alihankinta-messut

Hiilineutraali tapahtuma

Alihankinta 2020 -logo

Nyt tehdään historiaa:
Alihankinta sai oman metsän!

Alihankinta ja AlihankintaHEAT haluavat kantaa kortensa kekoon ympäristön puolesta, minkä vuoksi tapahtuman hiilijalanjälkeä hyvitetään Lempäälään keväällä istutetulla Alihankinta-metsällä.

Alihankintametsä hyvittää tapahtuman hiilijalanjälkeä

Hiilijalanjälkeä kompensoidaan Alihankintametsä-nimisellä hiilinielulla, joka syntyy Lempäälään keväällä istutetuista puista.

Hiilijalanjäljen kompensoinnissa kumppanina toimii Puuni Oy, joka mahdollistaa Tampereen Messuille tilaisuuden kompensoida osan messujen päästöistä hiilinielun avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uuden metsäpinta-alan luonnilla voidaan vähentää messujen aikana syntyvää hiilijalanjälkeä. Puuni laskee messujen hiilijalanjäljen liike-elämässä yleisimmin käytetyimmän standardin eli GHG-protokollan mukaan. Laskelmien tuloksena saadaan luotettava luku, joka mahdollistaa päästövähennysten ja hiilistrategian suunnittelun.

Mukana metsähankkeessa on myös Lempäälän kunta, jonka Toutainpolun ja Kiiskinpuiston yhteyteen metsä lopulta kohoaa. Kyseessä on puolen hehtaarin joutomaa, jolle istutettiin toukokuussa noin 640 rauduskoivun taimea. Kyseinen Rantapellonhiilinielu sitoo nielun pysyvyyden aikana noin 250 tonnia hiilidioksidia maaperän ja puun biomassaan. Alihankintametsän elinaika on noin sata vuotta.

Alihankintametsän tulee pysyvyytensä aikana vetämään noin 60 New Yorkin lennon kasvihuonepäästöt. Laskelma on tehty VTT:n tilastoihin perustuen.

Metsä istuttettiin Tampereen Messujen, Puunin sekä Lempäälän kunnan väen voimin toukokuussa. Tulevaisuudessa metsänhoidosta vastaa Lempäälän kunta.

Lue uutinen: Seuraavat satavuotta selvillä: Hiilinielu kompensoi Alihankinnan päästöjä

Lue lisää: Puuni.fi