Alihankinta-messut

Alihankinta-kolumni: Tuottavuus = laatu

Kolumni  05.03.2018

Autoteollisuus on ala, jossa kilpailu on globaalia ja vaatimustaso korkea. Valmet Automotiven toiminnan keskiössä on laatu – asiakas asettaa vaatimukset tuotelaadulle, yritys itse valitsee prosessit ja toimintamallit niiden saavuttamiseksi. Nämä yhdistämällä varmistetaan tuottavuus ja edelleen toiminnan kannattavuus.

Sopimusvalmistajan roolissa Valmet Automotivella on hyvin vapaat kädet toimintamallien käyttämiseen ja kehittämiseen

Asiakkaita kiinnostaa ennen kaikkea tuotelaadun ja toimitustäsmällisyyden kriteerien täyttyminen. Sopimusvalmistajalle taas on tärkeää myös se, miten kriteerit täytetään: jos vaatimukset täytetään korjaustöillä tai lisätunteja käyttämällä, tuottavuus heikkenee.

Valmet Automotiven tuottavuuden lähtökohtana on FTOK (First Time OK) eli tuotteen valmistuminen kerralla valmiiksi. Tuotannon tiimit huolehtivat siitä, että jokainen vaihe toteutetaan ohjeistusten mukaan. Näin varmistetaan standardien mukainen toiminta ja tuotteiden laatu. Toisaalta toiminnan jatkuva parantaminen on keskeinen osa Valmet Automotiven toimintaa. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on tavoite tehdä tietty määrä kehitysehdotuksia kuukausittain.

Laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös työturvallisuus ja ergonomia

Valmet Automotive panostaa molempiin merkittävästi, ja olikin 1970-luvulla yksi maailman ensimmäisiä autotehtaita, joka siirtyi liukuhihna-ajattelusta tiimityömalliin. Tuottavuuteen liittyen mainitaan usein tehtaamme korkea robotisointiaste. Peruste korinvalmistuksen robotisointiin ei kuitenkaan ole enää tuottavuus, vaan toimialan logiikka. Nykyaikainen korinvalmistus ei esimerkiksi laatu- ja ergonomiasyistä onnistu ilman robotteja. Robotisoimme kuitenkin vain siellä, missä se on järkevää. Siksi tuottavuuden nimissä olemme tietoisesti pitäneet kokoonpanovaiheen automaation vähäisenä. Se on osa lean-toimintamallia, jossa pyritään tehokkaisiin ja yksinkertaisiin ratkaisuihin.

Valmet Automotivelle jokainen uusi automalli on uusi projekti, joka vaatii tuotantojärjestelmien kehittämistä, rakennustöitä ja koulutusta. Tästä meillä on jo 50 vuoden kokemus. Olemme toistuvasti käynnistäneet uusien tuotteiden valmistuksen ennätysnopeasti – noin vuodessa tai nopeamminkin – samalla varmistaen toiminnan ja tuotteiden laadun. Näin olemme nousseet yhdeksi maailman suurimmista sopimusvalmistajista ja johtavista palveluntarjoajista.

Valmet Automotiven menestyksen ”salaisuus” on toimintamalli, joka yhdistää osaamisemme ja resurssimme sekä asiakkaidemme vaatimukset. Lisäksi kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja ennakoimme asiakastarpeita. Voiko Valmet Automotiven toimintaa käyttää mallina muille yrityksille? Autoteollisuuden toimintamalleja ja –periaatteita sekä käytännön ratkaisuja voidaan mainiosti soveltaa muillekin toimialoille ja yrityksiin. Organisaatiomme suora kopiointi ei kuitenkaan onnistu, sen ovat myöntäneet monet autoalan toimijatkin.

Mikael Mäki, viestintäpäällikkö
Valmet Automotive