Yhteistyökumppanit | Alihankinta
Alihankinta-messut

Yhteistyökumppanit

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Jäsenyritykset edustavat kattavasti eletroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, suunnittelua ja konsultointia sekä tietotekniikkaa.

Teknologiateollisuus ry vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tekemällä aktiivista yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja median kanssa. Neuvottelemme alan työehtojen pääpiirteet henkilöstöä edustavien ammattiliittojen kanssa ja neuvomme yrityksiä työelämän asioissa.

 

Kumiteollisuus ry on kumiteollisuuden elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa.

Kumiteollisuus ry seuraa kumiteollisuuden toimintaan vaikuttavia asioita ja on mukana näitä käsittelevissä hankkeissa sekä antaa niistä lausuntoja kumiteollisuuden kannalta. Kumiteollisuus ry neuvottelee kumiteollisuutta koskevat työehtosopimukset ja antaa työsuhdeasioihin liittyvää neuvontaa. Lisäksi se järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista jäsenyritysten edustajille.

 

LOGY ry on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto. Jäsenilleen LOGY tarjoaa alan tuoreimman tiedon, hyödyllisimmät ideat ja arvokkaimmat kontaktit.

Haluamme lisätä oston ja logistiikan toimintakentän tunnettuutta ja merkitystä liiketoiminnan keskeisenä tuloksentekijänä. Tarjoamme kattavan valikoiman oston ja logistiikan eri aihealueisiin perehdyttävää koulutusta ja seminaareja. Lisäksi kustannamme ja julkaisemme Osto&Logistiikka -ammattilehteä, joka ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

LOGYllä on kotimaisten yhteyksien lisäksi laajat kansainväliset yhteydet. Teemme yhteistyötä Saksan, Viron ja pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa sekä osallistumme aktiivisesti muun muassa IFPSM:n (International Federation of Purchasing and Supply Management), ELA:n (European Logistics Association) ja CSCMP :n (Council of Supply Chain Management Professionals) toimintaan.

 

Muoviteollisuus ry on vuonna 1961 perustettu muovituotteita valmistavien yritysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen ja toimii laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Muoviteollisuus ry osallistuu alansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa PlasticsEuropen ja monen muun alan yhteistyöjärjestön kautta.

Yhdistys on edunvalvontajärjestö. Sen tavoite on varmistaa jäsenyrityksilleen hyvät ja kannattavat elinkeinon harjoittamisen edellytykset Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen.

Liitosta käytetään ruotsinkielistä nimeä Plastindustrin rf ja englanninkielistä lyhennettä FIPIF (Finnish Plastics Industries Federation). Muoviteollisuus ry on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Kemianteollisuus ry:n jäsen.

 


 

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI 2021

Business Tampere

Vauhdita liiketoimintaasi Business Tampereen kanssa! Me löydämme yrityksellesi oikeat kumppanit ja kasvumahdollisuudet Tampereen seudulla ja kansainvälisesti. Tarjoamme asiantuntemusta yritystoiminnan kehittämiseen, sijoittamiseen ja kansainvälistymiseen.

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle.

  • Autamme yritystäsi kasvussa ja kansainvälistymisessä sekä liiketoimintaekosysteemin kehittämisessä,
  • autamme verkostojen rakentamisessa, tutkimus- ja kehitysyhteistyössä,
  • kannustamme mukaan kehitysprojekteihin ja kokeiluihin,
  • edistämme investointeja ja avustamme sijoittumisessa seudulle, sekä
  • tarjoamme yrityksille tietoa seudun yritysten liiketoiminta- ja innovaatioympäristöstä.

Tutustu digitaaliseen palveluesitteeseemme.

Taustaa

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy aloitti toimintansa vuonna 2009. Yhtiö otti 16.8.2017 kaikessa markkinoinnissaan käyttöön aputoiminimen Business Tampere. Yhtiön virallinen nimi muutettiin Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:ksi lokakuussa 2019. Tytäryhtiömme Visit Tampere edistää Tampereen seudun matkailua ja vastaa kaupunkiseudun elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista sekä lentoliikenteen kehityksestä ja markkinoinnista.

Business Tampereen omistavat Tampereen kaupunkiseudun kunnat:
TampereKangasalaLempääläNokiaOrivesiPirkkalaVesilahti ja Ylöjärvi.