Alihankinta-messut

Alihankinta tehostaa digitaalisesti uudistuvaa teollisuutta

Teollisuus on elintärkeää maille ja alueille. Jos alue menettää tuotantokyvykkyytensä, samalla se menettää innovointikyvykkyytensä, kuten Harvardin professorit Shih ja Pisano ovat osoittaneet kirjassaan ”Producing Prosperity” . Teollisuus on myös pitkään tehostanut toimintaansa hyödyntämällä alihankintaketjuja, jotka innovoivat ja uudistuvat yhdessä, tuottaen enemmän kuin osiensa summan.

 

Uudistuva teollisuus verkostoituu myös perinteisen alihankintaketjunsa ulkopuolelle, kun digitaalisuus ja erityisteknologiat tuovat teollisuuteen uusia toimijoita. Esimerkiksi 3D-tulostuksen ja konenäön hyödyntäminen edellyttävät paljon uutta osaamista, jolloin kumppanin hakeminen voi olla tehokkaampaa kuin asian opetteleminen itse. Sama koskee myös anturien, datan ja analytiikan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Teollinen internet edellyttää entistä tehokkaampaa verkostoitumista myös alihankinta- ja kumppaniverkostoilta. Lisää arvoa ja tehokkuuksia saadaan tietovirtojen integroimisesta, mistä Saksan autoteollisuusklusteri on hyvä esimerkki. Tiiviin yhteistyön ansiosta esimerkiksi Schmitz-Cargobull kertoo lyhentäneensä keskimääräisen yksikkötuotantoaikansa 120 minuutista 12 minuuttiin mm. tehokkaamman tietovirtojen integroimisen ansiosta koko toimitusketjussa .

Uudistuvan teollisuuden yritysverkostot ovat laajempia kuin perinteiset alihankintaketjut. Niihin kuuluu esimerkiksi liiketoimintapohjaisen analytiikan, sensorien, pilvipalveluiden sekä erilaisten erikoisteknologioiden, kuten konenäön tai robotiikan osaajia ja datan integroijia. Entistä laajempi verkosto edellyttää paitsi osaajien löytämistä, myös tehokasta yhteistoimintaa, joka mahdollistaa ketterän toiminnan ja tietovirtojen integroinnin. Myös vanhat sopimusmallit edellyttävät usein uudistamista näissä uudistuvan teollisuuden arvoverkoissa.

Tampereen kaupunkiseudun INKA-ohjelmaan osallistuva Tamware tehostaa myös arvoketjun toimijoiden verkostoitumista. Älyliikenteen ja älykkäiden ratkaisujen yrityspuistossa toimivat yritykset integroivat tietovirtansa entistä tiiviimmin, jolloin ne pystyvät yhdessä tarjoamaan asiakkaille näiden edellyttämiä laajempia kokonaisratkaisuja. Tämä parantaa sekä koko yritysverkoston että sen yksittäisten yritysten kilpailukykyä.
Kehittyvälle yrityskumppanuudelle on tarvetta. Uudella konseptilla ja uusilla ajatuksilla päästään markkinoille ja luodaan kaikille uusia liiketoimintamahdollisuuksia .

Hinta on ollut alihankintaverkostoille keskeinen kilpailutekijä ja on toki edelleenkin. Uudistuvassa teollisuudessa kumppanuuden merkitys kuitenkin kasvaa, sillä verkoston suhteiden toimivuus ja liiketoiminnan arvon luominen perustuvat luottamukseen ja tietojen jakamiseen. Vain harvat yritykset pystyvät saavuttamaan liiketoiminnan tehokkuudet ja hyödyt yksinään. Digitaalisuutta tehokkaasti hyödyntävä alihankintaverkosto voi olla yksi uudistuvan suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn perustoista.

Uutena verkostoitumisavauksena Alihankinta 2015 -messujen yhteydessä järjestetään matchmaking-tilaisuus suomalaisille ja norjalaisille yrityksille Drømmeløftet-hengessä. Tilaisuudessa paneudutaan uusiin innovaatioihin perinteisen teollisuuden tulevaisuuden haasteiden edessä. Drømmeløftet on norjalaisten luoma termi hengennostatukselle, unelmien toteuttamiselle ja uusille business-innovaatioille.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy järjestää matchmaking-ohjelman yhteistyössä Finpron ja Tampereen messujen kanssa. Ohjelmaan sisältyy myös norjalaisille yrityksille järjestettävä charter-lento Trondheimista Tampereelle ja takaisin.

Päivi Myllykangas

Kauppatieteiden tohtori, toimitusjohtaja

Tredea Oy

 

Kaija Pöysti

Diplomi-insinööri, Senior Partner

Intosome Oy