Alihankinta-messut

AlihankintaHEAT luo uutta liiketoimintaa

Miksi AlihankintaHEAT on toteutettu Tampereen Alihankinta-messuille? Syy on yksinkertainen – kaikki ovat näillä messuilla ja nyt on aika todella löytää uutta potkua yritystoimintaan! Perinteiset vahvat toimialamme eivät enää luo yksistään Suomelle riittävää määrää työpaikkoja ja hyvinvointia. Tarvitaan aivan uudenlaisia oivalluksia ja niitä ei tehdä pölyttyneissä toimistohuoneissa. Ne tehdään yhdessä luovien ihmisten kanssa. Ja messuilla tapaa runsaasti luovia ihmisiä.

Viime vuosina on liike-elämässä tullut selväksi, että tulevaisuuden kilpailukyky nojautuu entistä useammin eri alojen kombinaatioihin. Liiketoiminnan kasvukohdat ovat eri toimialojen välissä. Niissä ratkaistaan ihmiskunnan suuria kysymyksiä, kuten ilmastomuutosta tai ihmisten ikääntymisen tuomia haasteita. Tämän päivän muotisanoja ovat hiilineutraali yhdyskunta, älykäs kaupunki, uusiutuva energia, kiertotalous, alustatalous, uniikkiyhteiskunta ja resurssitehokas maa. Muotisanat merkitsevät usein uutta bisnestä.

Suomi on onneksi jo uusiutumisen tiellä. Esimerkiksi metsäteollisuus on nykyisin entistä enemmän biotaloutta, joka on metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden yhdistelmä. Ilman kemian osaamista ei syntyisi biopolttoaineita. Ilman vahvaa metsäteollisuuden osaamisperinnettä puu ei olisi taipunut myös liikenteen polttoaineeksi. Ilman ympäristötietoisuuden vahvaa kasvua emme olisi niin kiinnostuneita uusiutuvasta energiasta.

Kiertotalous haastaa teknologiateollisuuden yritykset liiketoimintamalleihin, joiden painopiste on palveluissa, ei niinkään tuotteissa. Kiertotaloudessa tuotteiden hukkaaminen on minimoitu ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Yritykset saavat tuotteiden palautumisen myötä arvokasta tietoa niiden kestävyydestä ja käytettävyydestä, ja samalla komponentit ja materiaalit uudelleenvalmistukseen. Ponsse taitaa ostaa jo kaikki myymänsä koneet takaisin.

Uudenlaisia arvoverkkoja syntyy myös sähkön älyverkkojen ympärille. Esimerkiksi sähköajoneuvojen käyttöönotto ei liity ainoastaan sähköautojen kehitystyöhön ja markkinointiin asiakkaille. Käyttöönotto on riippuvainen akkuteknologian kehittymisestä ja sähköautojen latausasemista. Latausasemien kehitys edellyttää toimivia sähkön älyverkkoja ja palveluliiketoiminnan konseptien kehittämistä. Sähköautojen ympärillä on siten kokonainen ekosysteemi bisnestä. Suomi tarjoaa sähkön älyverkkojen kärkimaana mahtavan mahdollisuuden pilotoida näitäkin uusia konsepteja.
Edellä kuvatut esimerkiksi edellyttävät toteutuakseen hyvinkin erilaista osaamista ja oivallusta – ja oivaltajien laittamista yhteen paikkaan eli HEATiin. Suomi näyttää onneksi olevan oikein innovaattoreiden maa! Täällä hyväksytetään eniten patentteja maailmassa suhteutettuna asukaslukuun. Viime päivinä olen vieraillut useissa suomalaisissa startup-yrityksissä. Yksi on keksinyt toisen sukupolven Pokémon-pelin opetuskäyttöön ja toinen aivan uuden metallimateriaalin. Kolmas on onnistunut tekemään huokean navigaattorin moottoripyörän visiiriin. Maa on täynnä propellipäitä.

Alihankinta-messuilla haluamme laittaa propellipäät ja vahvat teollisuuden osaajat yhteen luomaan uutta. Kaikki ei synny päivässä, mutta kipinä uusiutumiselle ehtii syntyä Tampereen päivässä ja yössä. Teollisuus kertoo haasteistaan ja propellipäät ratkaisevat niitä. Startup-yritykset kertovat uusista ideoistaan siten, että löytyy aivan uusi sävel yhteistyölle. Kysymys ei ole vain teknisistä oivalluksista, aivan yhtä tärkeitä ovat uudenlaiset liiketoiminnalliset ajatukset. Nyt on syytä pitää mieli avarana ja aivot hereillä. Tällä hetkellä pieneltäkin tuntuva oivallus saattaa olla muutaman vuoden kuluttua miljardibisnestä.

Harri Jaskari
kansanedustaja
KOK

www.finlandevents.fi/alihankintaheat