Alihankinta-messut

Alihankintateollisuus tarvitsee tulevaisuuden osaajia

Kolumni  25.05.2018

Syksyllä 2017 julkistetuissa PISA- ja TIMMS -tutkimuksissa selvisi, että luonnontiteellis-matemaattisen (LUMA) osaamisen taso on merkittävästi heikentynyt Suomessa; lisäksi erot tyttöjen ja poikien osaamisessa olivat kansainvälisessä vertailussa aiempaa suurempia. Suomessa tytöt osaavat matematiikkaa ja luonnontieteitä keskimäärin poikia paremmin, mutta eivät kuitenkaan juurikaan hakeudu näitä taitoja vaativiin ammatteihin. Ammatinvalinta on tasa-arvoisessa Suomessa Euroopan sukupuolittuneinta. Se on alihankintateollisuudenkin tarvitseman tulevaisuuden osaamisen kannalta huolestuttavaa.

Alihankintaan liittyen pohdin työkseni erityisesti kumi- ja muoviteollisuuden tulevaisuuden osaamis- ja vetovoimakysymyksiä. Tapaan aktiivisesti opettajia, opinto-ohjaajia, päättäjiä, nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä sekä erilaisia työelämään ja luonnontieteisiin liittyviä sidosryhmiä. Yritän omalta osaltani vaikuttaa siihen, että Suomessa toimivissa teollisuusyrityksissä työskentelee tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa. Yllättävän usein törmään kuitenkin sellaiseen uskomukseen, ettei alihankinta- tai muussa teollisuudessa muka olisi tulevaisuuden osaajille töitä. Asiahan on aivan päinvastoin!

Tulevaisuudessa tarvitsemme monenlaisia osaajia, mutta etenkin sellaisia, jotka ymmärtävät syy-seuraussuhteita, osaavat kehittää yrityksen tuotantoprosesseja vastuullisesti ja innovoivat uutta sekä kehittävät ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Kaiken tämän keskiössä on luonnontiede. Nuoren on kuitenkin vaikea kiinnostua sellaisesta, mistä ei tiedä tarpeeksi. Moni valitsee tahtomattaan pois omia tulevaisuuden mahdollisuuksiaan jättämällä luonnontieteet ja matematiikan lukiossa minimiin.

Meidän aikuisten, ja etenkin meidän teollisuuden edustajien vastuulla on mielestäni ehdottomasti oikeanlaisen tiedon tarjoaminen teollisuuden aloista ja siitä, keitä haluamme tulevaisuudessa työllistää. Moni nuori ei varmasti tule lainkaan ajatelleeksi, että voisi aikuisena työskennellä vaikkapa korkeaa osaamista vaativien, haastaviin olosuhteisiin valmistettavien kumituotteiden kehityksessä tai kehittää kestävämpiä komposiitteja. Teollisuudessa voimme auttaa viestimään näistä mahdollisuuksista esimerkiksi avaamalla oven TET-harjoitteluun yläkoululaiselle, mahdollistamalla työelämäjakson LUMA-aineiden opettajalle, tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja vaikkapa ihan puhumalla positiivisesti teollisuuden ammateista. Se on vastuun kantamista tulevaisuuden osaamisesta.

Haluamme tänä vuonna kantaa kortemme kekoon ja kertoa teollisuuden mahdollisuuksista opinto-ohjaajille ja opettajille Alihankinta-messuilla. Se on hyvä aloittaa vaikkapa kertomalla oman työnsä sisällöstä ständillä piipahtavalle opiskelijalle tai opettajalle. Itse olemme parhaita viestimään oman työmme merkityksestä!

Nähdään siis syyskuussa Tampereella!

Anni Siltanen, asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuus ry