Alihankinta-messut

Alihankkijat ratkaisevat pelin - myös tulevaisuudessa

Teollisuusyritykset kohtasivat uudenlaisia haasteita ulkoistamisbuumin alettua 1990-luvulla. Toimitusketju ja valmistuskyvykkyys ei ollutkaan enää omissa käsissä, se oli siirtynyt toimittajaverkostoon. Piti kyetä neuvottelemaan hyvät kaupalliset ehdot alihankkijoiden kanssa ja trimmata logistiikkavirrat mahdollisimman nopeiksi koko toimitusketjussa. Yritykset, jotka olivat voittajia 2000-luvulla, panostivat aikaisessa vaiheessa LEAN-toimintamalleihin omassa kokoonpanossaan ja logistiikassa. Tavaravirtojen nopeus muodosti kilpailukyvyn, joka toi menestyksen ennen. Nyt tuo etumatka on ajettu kiinni.

Koska tavaravirtojen nopeuden ja sisäisten prosessien kehittämisellä on vaikeaa saavuttaa merkittävää ylivoimaa, tullaan tulevaisuudessa peli ratkaisemaan muilla kyvykkyyksillään. Katseet kohdistuvat teollisuusyritysten valkokauluksiin. Valkokaulustyöntekijöiden eli tietotyöläisten määrä on moninkertaistunut teollisuusyrityksissä viimeisen 20-vuoden aikana. Mihin tämä joukko käyttää työaikansa? Voidaanko ihmisten luovaa ajattelua hyödyntää asiakkaalle tuotettavan arvon kasvattamiseen vai kuluuko aika manuaalisiin ja hallinnollisiin tehtäviin.

Teollisuusyrityksen tuotteen valmistamiseen liittyvä kriittinen informaatio ei sijaitse enää pelkästään yrityksen sisällä. Informaatio on siirtynyt alihankkijasuhteisiin, jotka osallistuvat tuotteen valmistamiseen. Informaation pirstaloitumisen vuoksi suuri osa valkokaulustyöntekijöiden työajasta kuluu informaation keräämiseen, etsimiseen ja pyytelyyn. Syntyy transaktiokustannuksia, toisin sanoen kustannuksia sähläämisestä. Transaktiokustannukset vaikuttavat sekä työnteon tuottavuuteen, että liiketoiminnan tehokkuuteen, yleensä negatiivisesti suoraan tuloslaskelman alimmalle riville.

Tulevaisuudessa teollisuusyritysten peli ratkaistaan toimitusverkoston informaatiovirtojen nopeudella.

Reagointikyky asiakkaan tarpeeseen on menestyksen elinehto tulevaisuudessa. Jos et itse pysty reagoimaan, joku muu tekee sen takuuvarmasti ja kauppa menee ohi. Nopeat informaatiovirrat asiakkaan ja toimittajan välillä mahdollistaa nopean reagoinnin. Se vaati läpinäkyvää tiedon jakamista asiakkaan ja alihankkijan kesken.

Ne yritykset ovat vahvoilla tulevaisuudessa, jotka panostavat nyt toimintatapoihin ja työkaluihin, mitkä mahdollistavat informaation nopean saatavuuden ja läpinäkyvyyden. Ei riitä, että informaatio on saatavilla pelkästään sisäisesti, sen pitää ulottua myös toimittajaverkostoon. Toimittajien kanssa jaettavan informaation ja kommunikaation tulee olla symmetristä ja reaaliaikaista.

Muutos toimintatapoihin on ilmeinen – Informaation säilyttämisestä on siirryttävä hallittuun informaation jakamiseen. Ovatko omat kauluksesi siinä asennossa, että olet valmis muuttumaan ja liittymään tulevaisuuden menestyjien joukkoon?

Jarl Matti Anttila
CMO & Co-founder
Jakamo