Alihankinta-messut

Datan hyödyntäminen vetoapuna muutoksessa

Kolumni  17.09.2021

Yhä kiihtyvissä teollisuuden tuotantosykleissä yritysten kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin on kaiken a ja o. Vetoapua muutoksessa saa datasta, jonka laaja-alainen hyödyntäminen tehostaa tuotantoa ja liiketoimintaa kauttaaltaan.

Sandvikilla olemme vahvasti hyödyntäneet dataa myös uudessa porakonetehtaassamme, joka uudistettiin osana innovaatiokeskusohjelmaa. Yhtenä tavoitteena oli rakentaa maailman paras porakoneita valmistava tehdas, joka on pitkälle automatisoitu sekä hyödyntää digitalisoituja prosesseja ja koneista saatavaa dataa. Uudistuksessa keskityttiin tehtaan sisäisen tiedon keräämiseen ja sen hyödyntämiseen tuotantotoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena oli saada reaaliaikaista tietoa tuotantoprosessin vaiheista ja siihen liittyvien koneiden tuotannollisesta tilasta. Monimuotoisten datatulosten ja niiden edelleen hyödyntämisen avulla, voimmekin sanoa onnistuneemme erinomaisesti.

Tuotantodata on helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Tuotannon statusta on mahdollista seurata reaaliaikaisesti vaikka kotisohvalta tai maailmalta. Muutamaan otteeseen olen esimerkiksi saanut tiedon siitä, että työstökoneet ovat häiriötilassa jo ennen kuin olen saapunut fyysisesti tehtaalle.  Ehdottomasti parasta on kuitenkin se, että olen saanut reaaliaikaisesti tiedon, kun olemme rikkoneet tuotantoennätyksiä.

Kiihtyvässä markkinatilanteessa kykenemme datan avulla vastaamaan paremmin markkinahaasteeseen lisäämällä tuottavuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta. Huomionarvoista on, että korkeat tuotantosaavutukset eivät tietenkään ole pelkästään datan ja teknologian tulos, vaan ihmiset ovat tässäkin keskiössä. Ihmiset tekevät lopulta tuloksen.

Visiona meillä on jatkossakin olla maailman paras porakonetehdas. Ihmisten ja datan avulla luotamme, että visiomme säilyy totena.

Alihankintamessujen teemakummi Jani Savinainen,
Manager,
Supply Chain and Innovation Center Program, Sandvik Mining and Construction Oy

Visiokuva porakonetehtaan tuotantosolusta…
…ja valmis tuotantosolu.
Työstökoneen dataa hyödyntävä widget