Alihankinta-messut

Datasta ja digitaalisuudesta vauhtia elpymiseen

Kolumni  24.11.2020

Koronapandemian vaikutukset näkyvät vielä pitkään, mutta onneksi on jo toivoa tilanteen päättymisestä erityisesti meillä Suomessa. Pandemia muuttaa ja on jo muuttanut meidän kaikkien normaalia arkea. Resilienssi on tämän hetken uusi muotisana digitalisaation, kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden ohella. Pandemiasta huolimatta yritysten kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet eivät ole kadonneet mihinkään. Asiakkaat, heidän tarpeensa ja jatkuva kehittyminen ovat edelleen keskiössä.

Maailmanlaajuiset alihankintaverkostot ovat nyt murrosvaiheessa ja tämä muutos tarjoaa myös ennennäkemättömiä uusia mahdollisuuksia niille, jotka ovat kyvykkäitä niihin tarttumaan. Teollisuuden digitaalinen uudistuminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto etenevät nyt pakon edessä eri puolilla vauhdikkaammin kuin koskaan. Tässä muutoksessa kannattaa suomalaisten yritysten olla aktiivisesti kuskin paikalla. Investoiminen kilpailukyvyn kehittämiseen pitkällä aikajänteellä juuri nyt on mahdollisuus, jota kansallisestikin halutaan tukea. Euroopan unionin julkistama massiivinen elvytyspaketti pyrkii osaltaan tukemaan Euroopan pandemiasta toipumista ja edistämään yritysten uudistumista ja kilpailukyvyn parantumista. Mahdollisuuteen täytyy aktiivisesti tarttua ja tässä kehityksessä haluamme tukea yrityksiä myös Business Tampereessa.

Teollisuuden uudistuminen ja kilpailukyvyn kehittyminen ovat välttämättömiä, jotta pärjäämme kansakuntana yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Yritykset, olette tärkeitä. Tampereen kaupunkiseudulla on aktiivisesti hoidettu teollisuuden rakennemuutoksia eri aikakausina ja siten pystytty säilyttämään kansallinen johtava asema.

Digitaalisuuden ympärillä on käynnistymässä useita isoja yritysvetoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Turvallisuusteeman ympärille on myös syntymässä uutta osaamista ja liiketoimintaa. Tapahtumaturvallisuus on hyvä esimerkki kaupungin ja yritysten yhteisen verkoston rakentamisesta ja kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien edistämisestä. Valmistavan teollisuuden osalta käynnistymässä oleva Sustainable Industry X (SIX) -kokonaisuus kokoaa yhteen yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset sekä muut toimijat. Tarkoitus on tukea suomalaisen teollisuuden tulevaisuutta yhteisellä kansallisella agendalla ja toimenpiteillä innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseksi. Yhdessä voimme saada isoja asioita aikaan, ja tähän työhön kutsumme mukaan kaikki.

Pandemia muuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä, liikkumistottumuksia ja myös isojen tapahtumien luonnetta, ainakin lyhyellä aikavälillä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Alihankinta-messut, jotka ovat vuosien varrella koonneet Tampereelle ison kansainvälisen joukon alan ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tänä vuonna Alihankinta järjestetään virtuaalisesti, kuten kaikki isot tapahtumat tällä hetkellä. Tämä kuvastaa kykyä sopeutua nykyiseen tilanteeseen ja joustavasti tarjota asiantuntijoille ja yrityksille mahdollisuuden esitellä omia ratkaisujaan, tuotteitaan ja kokemuksiaan meneillään olevasta muutoksesta.

Datasta bisnestä on valittu tämän vuoden teemaksi. Se on erittäin ajankohtainen ja tärkeä osa teollisuuden uudistumista. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan merkittävästi lisätä tehokkuutta, saavutettavuutta ja laatua. Niillä voidaan myös lisätä yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia uudella tavalla. Tästä kaikesta on mahdollista oppia, keskustella ja vaihtaa kokemuksia Alihankinta-messuilla.

Tervetuloa Tampereelle virtuaalisesti tällä kertaa!

Seppo Haataja

Ohjelmajohtaja, Smart Tampere

Business Tampere

Business Tampere toimii Alihankinta 2020 -virtuaalitapahtuman pääyhteistyökumppanina.