Alihankinta-messut

Epävarmuus jumittaa investointeja, vaikka niitä tarvittaisiin enemmän kuin koskaan

Kolumni  18.09.2019

Suomen talouteen kumpuaa epävarmuutta monesta suunnasta. Kauppasota, brexit ja Euroopan heikentyneet talousnäkymät painavat talousnäkymiä synkkään suuntaan. Epävarmuus on vähentänyt yritysten investointihaluja, vaikka tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi niitä tarvittaisiin nopeasti. Kuka löytäisi viisasten kiven investointien vauhdittamiseksi?

Pelkästään epävarmuuden piikkiin Suomen vähäistä investointihalukkuutta ei voi laittaa. Vaikka maailmantalouden epävarmuus on globaali ongelma, on Suomi jäänyt investoinneissa jälkeen muiden maiden kehityksestä. Esimerkiksi Ruotsissa investoinnit ovat Suomeen verrattuna paljon korkeammalla tasolla katsottiin sitten teollisia investointeja tai t&k investointeja.

Pidemmällä aikavälillä Suomen investointien romahdusta selittää Nokian tuotannon lasku ja Suomen elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen. Se ei kuinkaan selitä sitä, miksi investoinnit ovat jääneet pysyvästi kilpailijamaita matalammalle tasolle. Tällä hetkellä investointien rahoituskustannukset ovat erittäin matalalla tasolla ja yritysten kannattavuus on Suomessa hyvällä tasolla, joten potentiaalia investointeihin olisi.

Investoinneille on myös huutava tarve tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.  Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii investointeja päästöjä vähentävään teknologiaan. Parhaimmillaan näillä investoinneilla voidaan saavuttaa tuplahyöty; päästövähennysten lisäksi kustannussäästöjä yritykselle.

Ilmastonmuutoksen lisäksi väestön ikääntyminen luo tarpeen tuottavuuskasvua luoville investoinneille. Suomen talouskehitys näyttää olevan jatkossa tuottavuuden kasvun varassa, kun työikäisen väestön määrä kääntyi laskuun jo 2009 ja väestöennusteissa ainoa kasvava ikäluokka on yli 75-vuotiaat. Jos hyvinvointivaltion rahoituspohjasta halutaan pitää kiinni, tarvitaan korkeamman työllisyysasteen lisäksi korkeampaa tuottavuutta.

Suomi ei ole haasteidensa kanssa yksin. Vaikka Suomi kokee väestön ikärakenteen radikaalin muutoksen ensimmäisten joukossa Euroopassa, ovat haasteet länsimaissa samankaltaiset. Tämä luo myös mahdollisuuksia. Ratkaisuille jotka auttavat ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja väestön vanhenemiseen vastaamisessa on massiivinen globaali kysyntä. Etujoukoissa näitä haasteita ratkovat yritykset ja maat voivat saavuttaa merkittävän kilpailuedun.

Investointien vauhdittamisen tarpeeseen on herätty myös maan hallituksessa. Hallitus laittoi parhaat voimansa liikkeelle, kun se nimitti valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen etsimään keinoja investointien vauhdittamiseksi. Valtiovarainministeri Lintilän mukaan haussa on investointien turbonappi. Sitä nappia on etsitty monta kertaa aiemminkin, joten helppoa sen löytäminen ei tule olemaan Hetemäellekään.

Investointien ympärillä tuntuu pyörivän tällä hetkellä negatiivinen itseään ruokkiva kierre. Epävarmuus vähentää investointihalukkuutta, mutta tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja epävarmuuden vähentämiseksi juuri nyt tarvittaisiin investointeja. Talouspolitiikan puolelta voidaan toivoa kannustimia investointien vauhdittamiseksi, mutta lopulta ratkaisut tehdään yksittäisissä yrityksissä. Uskalletaanko nyt tehdä investointeja epävarmuudesta huolimatta? Ilman niitä ongelmamme eivät ratkea.

Olli Kärkkäinen
Yksityistalouden ekonomisti
Nordea

Olli Kärkkäinen puhuu Alihankinnan avajaispäivän 24.9. aamussa otsikolla Talouden näkymät – Turbonapin tarpeessa