Alihankinta-messut

Globaalien ongelmien ratkaisun siemenet Suomesta? Case Framery - luomassa onnellisuutta, ihan vakavissaan

Kolumni  28.08.2019

Onnellisuus ei ole päällimmäinen tunne, kun ajattelee ihmiskuntaa tällä hetkellä koettelevia valtavia haasteita; ilmastonmuutos, väestönkasvu, resurssien niukkuus, biodiversiteetin heikkeneminen. Haasteiden lista on pitkä. Haaste on otettava vastaan. Meillä suomalaisilla, pohjoisen keksijäkansalla, on loistavat mahdollisuudet kantaa kortemme kekoon ja etsiä ratkaisuja näihin globaaleihin ongelmiin. Kuten Frameryn tarina osoittaa, tässä on samalla myös liiketoiminnallisesti järkeä. Hyvästä innovaatiosta voi kasvaa jotain suurta ja globaalia nopeasti.

Yritysvastuuta ja onnellisuutta

Perinteisesti yritysvastuu on jaettu kolmeen osa-alueeseen: sosiaalinen-, taloudellinen- ja ympäristövastuu. Jokaisella yrityksellä on näillä alueilla omat positiiviset ja negatiiviset vaikutuksensa, sekä täten myös mahdollisuutensa että riskinsä. Asioiden merkitys voi myös vaihdella yrityksen sidosryhmittäin.

On osoitettu, että yritykset, jotka integroivat omat olennaiset vastuullisuusnäkökohtansa aidosti liiketoimintaansa, suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin esim. voittomarginaalin kasvun suhteen. Sijoittajat ovat siis luonnostaankin kiinnostuneita siitä, miten hyvin yritys hallitsee yritysvastuuriskejään, mutta toisaalta myös siitä, kuinka kilpailukykyinen se mahdollisesti tulevaisuudessa on.

Frameryllä olemme monien muiden yritysten tavoin luoneet eettiset toimintaohjeet sekä itsellemme että toimittajillemme. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen sekä edistämään olennaisia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuus ei todellakaan ole meillä sanahelinää. Eikä se ole ainoastaan yhden yritysvastuuasiantuntijan vastuulla. Se on aidosti sisällä meidän kaikkien jokapäiväisessä tekemisessä, kulttuurissamme ja arvoissamme.

Meille olennaiset yritysvastuunäkökohdat ovat

  • Omien työntekijöiden onnellisuus
    • Pidämme kiinni siitä, että Framery tarjoaa sadoille työntekijöillemme tutkitusti yhden Suomen parhaista työpaikoista.
  • Asiakkaiden onnellisuus
    • Tavoitteemme on, että kolme miljoona ihmistä on onnellisempia vuoteen 2022 mennessä, koska he voivat käyttää tuotteitamme.
  • Ympäristövaikutus
    • Pienennämme jalanjälkeämme, maksimoimme kädenjälkeämme ja pyrimme edistämään kestävää valmistusta ja kiertotaloutta.

Jalanjäljen pienentäminen, kädenjäljen maksimointi ja kiertotalous:

Konkreettiset esimerkit tekemästämme työstä kertovat, kuinka tärkeästä asiasta on kyse – ja kuinka vaikutamme toiminnallamme.

Olemme suunnitelleet O-puhelinkoppimme niin, että yli 50 % massasta on uusiutuvaa materiaalia eli puuta. Yhteen koppiin sitoutuu teettämämme elinkaarianalyysin perusteella koko elinkaaren aikana 1380 kg CO2. Koppi on pitkäikäinen, joten hiili sitoutuu siihen pitkäksi aikaa, se toimii eräänlaisena hiilinieluna. Kaiken tuotteissamme käytettävän puun on myös tultava vastuullisista lähteistä. Käytännössä vaadimme kaikilta puukomponenttien toimittajiltamme joko FSC- tai PEFC- sertifikaattia. Komponentit hankitaan lisäksi läheltä, noin 60 % ostovolyymista tulee Suomesta ja loputkin Euroopasta. Näin kuljetuksen päästöjä tulee vähemmän ja toimitusketjuun liittyvät yritysvastuuriskit ovat pienemmät.

Olemme viimeisen vuoden aikana uudistaneet tuotteen kuljetuspakkausta niin, että arvioimme säästävämme vuodessa noin 363 000 kg puuta. Lisäksi pakkauksia mahtuu kuljetukseen enemmän ja tyhjä pakkaus voidaan kasata sitä rikkomatta, mikä mahdollistaa uusiokäytön.  Viime vuonna 67 % jätteistä energiahyötykäytettiin, 32 % kierrätettiin ja 1% kompostoitiin. Mitään ei sijoitettu kaatopaikalle.

Tuotteemme mahdollistavat etäpalavereiden pitämisen, mikä vähentää matkustuksesta aiheutuvia päästöjä. Modulaarisiksi suunnitellut tuotteemme ovat purettavissa, siirrettävissä ja uudelleenkäytettävissä. Kiinteitä neuvottelutiloja ei tarvitse rakentaa ja purkaa, mistä seuraa energian- ja materiaalinsäästöä. Tilankäytön tehokkuus parantuu myös, kun ylisuuriksi mitoitettuja neuvotteluhuoneita ei tarvita (noin 80 % kaikista kokouksista tapahtuu 1-4 hlö kesken).

Tuotteitamme huolletaan jo ennestään pitkän elinkaarensa pidentämiseksi, vain kuluvat osat vaihdetaan. Suomessa ja Ruotsissa Frameryllä on parhaillaan käynnissä tuote palveluna -pilotti Framery Subscribed, joka edustaa uutta kiertotaloutta edistävää liiketoimintamallia alallamme. Ymmärtääksemme vielä syvällisemmin kiertotalouden meille tuomia mahdollisuuksia, osallistumme parhaillaan yhteispohjoismaalaiseen CIRCit-tutkimushankkeeseen.

Uusia liiketoimintamalleja ja kumppanuussuhteita

Vinkkini siis sinulle, joka haluat kehittää liiketoimintaasi hyödyntäen vastuullisuuden ja kestävän valmistuksen tuomat mahdollisuudet: Tunnista oman liiketoimintasi merkittävimmät yritysvastuuaiheet. Mitä voit parantaa näiden suhteen? Ennen kaikkea tutki ennakkoluulottomasti hurjimpiakin tulevaisuuden skenaarioita. Näetkö siellä uusia potentiaalisia polkuja? Mitä esimerkiksi kiertotalous mahdollistaisi, kenties aivan uudenlaisia vielä hyödyntämättömiä liiketoimintamalleja tai kumppanuussuhteita?

Otsikon kysymykseen ”Globaalien ongelmien ratkaisun siemenet Suomesta?” vastaan ”Kyllä”. Me voimme hyödyntää vastuullisen liiketoiminnan mukanaan tuomat mahdollisuudet ja osallistua globaalilla tasolla ongelmien ratkaisemiseen. Tarvitaan vain aimo annos rohkeutta, uteliaisuutta ja halua vaikuttaa. Näistä eväistä lähtöisin myös Framery on nyt mukana luomassa maailmaa, joka on ainakin hippusen verran parempi ja kestävämpi paikka.

Kirsti Sääjärvi
Management System Specialist
Framery

Alihankinta 2019 -messujen teema on kestävä valmistus. Keskustelu aiheesta jatkuu messuilla 24.–26.9.2019. Tervetuloa Alihankinta-messuille!