Alihankinta-messut

Insinööri – lisää matkapäiviä ja asiakastapaamisia

Meillä Suomessa istuu valitettavan syvällä edelleen sellainen ajattelu, että olemme teknisesti erinomaisia ja kykenemme tekemään globaaleilla markkinoilla asiakkaille heille sopivia räätälöityjä, ylivoimaisia ratkaisuja eli ”tuote myy itseään”.

Tämä ajattelu saattaa olla perinnettä ”vanhoilta hyviltä ajoilta”. Sitä ei tue PK-yritysten henkilöjakauma eli monessako PK-yrityksessä myyjiä on enemmän kuin suunnittelijoita? Keskeisiä ja yksinkertaisia kysymyksiä ovat:

  • Montako 100 päivää vuodessa maailmalla matkustavaa myyjää meillä on PK-yrityksissä?
  • Mikä on varsinkin suunnitteluinsinöörien ulkomaan matkapäivien määrä?
  • Käymmekö kuuntelemassa asiakkaita vai uskommeko, että tiedämme, mitä asiakas Chilessä haluaa ja tarvitsee? Sen me tiedämme, ettei se chileläinen asiakas tule Suomeen meiltä tuotteita ostamaan.
  • Moniko yritys, omistaja ja hallitus haluaa oikeasti kasvaa kansainvälistymisen kautta ja miten se näkyy yhtiön toiminnassa ja panostuksissa?

Tiukassa tuntuu myös vielä olevan se ajatus, että pystymme kirjoituspöydän tai Cad-ohjelman pyörteissä innovoimaan jotain uutta tai tekemään asiakkaille eri puolille maapalloa asiakkaiden mieltymyksiä täyttäviä tuotteita ja palveluita.

Tulevan menestyksen ja kasvun kannalta on äärimmäisen tärkeää, että insinööreillämme on hyvä ymmärrys markkinoinnista, myynnistä ja kyky kuunnella asiakasta. Tähän oppimiseen on vain yksi ratkaisu – liikkua enemmän lähellä asiakasta eli asiakasrajapinnassa.

Kun tarkastelemme julkisuudessa olevia menestyviä keskisuuria kasvuyrityksiä, niillä on kaikilla kyky ja halu kansainvälistyä. Niillä on vahva myynti-team. Lisäksi niillä on hyvät tuotteet, joita räätälöidään joustavasti asiakastarpeiden ja asiakkaiden halujen mukaan. Tuotteiden ei kuitenkaan tarvitse olla ylivoimaisia, mutta hyvää olisi, jos globaaleilla markkinoilla pystyy jotenkin – vaikka pienellä asialla – differoitumaan muista maailmalla toimivista isoista pelaajista.

Näillä melko yksikertaisilla periaatteilla Robit on kyennyt kasvamaan keskimäärin yli 20 % vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana. Robit myy tuotteitaan yli sataan maahan ja sillä on jo 160 dealeriä maailmalla, joita se pyrkii pitämään omina Robit-perheenjäseninään.

Kansainvälistyminen ja kasvu ovat tärkeitä yrityksen kehittymisen näkökulmasta. Robitissa nähdään niin, että tärkeämpi asia kuin liikevaihdon kasvattaminen, on kyetä kasvun myötä tarjoamaan yrityksen henkilöstölle mahdollisuus oppia uutta, saada uusia kokemuksia, liikkua ja asua ulkomailla sekä kehittyä henkilökohtaisesti osaajana ja haastaa itseään. Olemme konkretisoineet tätä siten, että kaikkea tätä samaa me tarjoamme kuusi vuotiaalle lapselle: uuden oppimista, kehittymistä ja samalla myös fyysistä kasvua. Lapselle tätä pidetään aivan luonnollisena asiana. Niin olisi hyvä myös yrityksissä.

Suomen hyvinvointi on kiinni näistä kasvuyrityksistä. Siinä meillä kaikilla on mahdollisuus ottaa oma roolimme ja askelemme. Yksinkertaisten asioiden tekemiseen ja uudistumiseen tarvitaan vain päätös.

Harri Sjöholm (DI)
Hallituksen puheenjohtaja
Robit Rocktools Ltd sekä Swot Consulting Finland Ltd