Alihankinta-messut

Ismeistä arvoketjuihin

Vuosikymmenten varrella yritysten tavoissa erilaistua ja parantaa siten omaa kilpailuasemaansa, ovat korostuneet erilaiset teemat. 1960-luku oli markkinoinnin kulta-aikaa, 70-luvulla panostettiin valmistukseen, 80-luvulla korostettiin voimakkaasti laatua, 90-luvulla taas asiakaspalvelua ja 2000-luvun alkupuolelta lähtien toimitusketjun hallintaa. Viimeisimpinä tulokkaina digitalisaatio ja IoT, joiden nimeen nyt vannotaan. Virtaukset tulevat ja menevät ja kaikki edellä mainitut ovat edelleen tärkeitä. Käytännössä useimmat niistä ovat nykyään myös itsestäänselviä vaatimuksia, joilla ei enää suuresti pystytä erottautumaan globaalissa yritysten välisessä kilpailussa. Mistä sitten löytyy se viisasten kivi? Millä kilpaillaan tulevaisuudessa menestyksellisesti ja mikä on meidän kaikkien rooli siinä tilanteessa? Ehkä olisikin parempi keskittyä asiakkaan prosesseihin ja heidän todellisiin tarpeisiinsa?

Normet on omassa toiminnassaan pyrkinyt enenevässä määrin osaksi asiakkaan arvoketjua. Ymmärrys loppuasiakkaan todellisista tarpeista ja oma kyky vastata asiakkaan esittämiin, tai ehkä jopa tiedostamattomiin, tarpeisiin on kaiken lähtökohta. Kuinka voimme auttaa asiakasta parantamaan omia työprosessejaan ja lisäämään tehokkuutta, turvallisuutta ja jalostusarvoa sekä kuinka voimme kehittää omaa tuote- ja palvelutarjoamaamme tukemaan paremmin todellista asiakastarvetta? Lähtökohtana on oman tahtotilan tunnistaminen ja siihen liittyvän strategian selkeyttäminen. On pystyttävä kriittisesti tarkastelemaan; mikä on oleellista ja myös pystyttävä luopumaan. On pyrittävä voimakkaasti arvoketjussa eteenpäin asiakkaan iholle ja kehitettävä omaa toimintaa vastaavasti, sekä varmistettava osaavat paikalliset resurssit tukemaan suunniteltua toimintamallia. Mukaan tarvitaan kunnianhimoiset, kovat tavoitteet rakentamaan innostusta ja sisältöä tehtävälle sekä synnyttämään positiivinen kehityksen ilmapiiri. Asetettava fokus siihen, mikä synnyttää eniten uutta lisäarvoa ja erityisesti palveluihin tavoitteena tehdä omasta toiminnasta kriittinen osa asiakkaan prosessia. Parhaiten tässä onnistutaan, jos koko verkosto kytketään mukaan kehitykseen nopeuttamaan sitä ja tuomaan uusia elementtejä.

Normetin omaa kokonaisratkaisupakettia, joka sisältää niin laitteet, tarvittavan kemian, asiakasprosessiosaamisen sekä huolto- ja varaosapalvelut, voidaan tarvittaessa täydentää myös prosessia täydentävien yhteistyökumppaneiden tuotteilla. Normetin osalta se on tarkoittanut muutaman suomalaisen yhtiön tuotteiden kytkemistä osaksi kokonaistarjoamaa, silloin kun ne ovat aidosti edesauttaneet asiakkaan prosessien kehittämistä. Yhteinen tuote- ja palvelukehitys, jossa jokainen verkoston osa tuo oman ydinosaamisensa mukanaan, on tavoittelemisen arvoinen!

Alihankintaverkoston merkitys Normetin muutoksessa ja nopeassa kasvussa on ollut avainasemassa kuluneitten vuosien aikana. Normetilla on ollut erittäin pitkiä ja edelleen jatkuvia yhteistyösuhteita joihinkin toimittajiin, aina 60-luvulta lähtien. Suomalaisten alihankkijayritysten vahvuus verrattuna halvemman kustannustason toimijoihin on joustavuus erilaisissa muuttuvissa tilanteissa ja eräät Normetin toimittajista ovat tehneet erittäin hyvää työtä joustavuuden maksimoinnin suhteen. Ehkä kaikkia muutoksen avaamia mahdollisuuksia ei kuitenkaan vielä osata tai uskalleta hyödyntää. Nykyisessä näennäisen turvallisessa toimintaympäristössä on oma haasteensa. Kuvitellaanko liikaa, että se mitä on aina tehty, riittää myös tulevaisuudessa? Halvemman kustannustason maissa mukautuminen on ollut välttämätöntä ja siitä onkin muodostunut kilpailutekijä. Myös meidän kalliimman kustannustason maiden on pystyttävä mukautumaan kilpailun tuomiin uusiin elementteihin ja Suomessa jos jossain pitäisi olla avaimet siihen; tietoa, taitoa, tutut prosessit, yhteistyötä ja yhteinen kieli!

Normetilla on jatkuva halu ja tarve kehittää toimitusketjumme tehokkuutta ja nopeutta tarjotaksemme asiakkaillemme kilpailukykyisemmän ratkaisun. Jatkuva kyky uudistua on myös osa Normetin toimittajille asettamaamme vaatimuslistaa.

Normet on viimevuosina uudistunut nopeasti perinteisestä laitevalmistajasta kokonaisratkaisujen tarjoajaksi maanalaisessa kaivos- ja tunnelirakentamisessa. Laiteliiketoiminnan rinnalle on rakennettu uusia liiketoiminta-alueita, jotka tukevat toinen toisiaan. Myös laiteliiketoiminnan osalta uskomme kasvuun tulevina vuosina. Normetin laite- ja varaosaliiketoiminnan hankinnoista noin 80 % tulee Suomesta ja siten kotimaisen toimittajaverkoston kyvykkyys on meille elintärkeää. Normet on globaali kasvuyritys, joka tarjoaa myös yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuden kehittymiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen myös tulevaisuudessa.

Timo Rask
Toimitusjohtaja
Normet Oy