Alihankinta-messut

Jatkuva kehittyminen varmistaa kilpailukyvyn

Kolumni  08.06.2018

Kilpailun kovetessa on tärkeää pitää huolta jatkuvasta tuotekehityksestä ja ydinosaamisen vahvistamisesta. Maailmalla menestyy vain kilpailukykyisillä, innovatiivisilla ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla.

 

Tänä päivänä maailma muuttuu nopeammin, kuin koskaan aikaisemmin. Jatkuvasti ulottuvilla olevan teknologian myötä informaatio, ihmiset, yritykset ja tuotteet ovat saatavilla lähes ympäri vuorokauden. Tämä tarkoittaa entistä tiukempaa kilpailua sekä yrityksien ja tuotteiden on entistä haastavampaa erottua.

Suomalainen teknologiateollisuus on ollut merkittävässä noususuhdanteessa viime vuosina, joka ei ole ihme. Omaamme Suomessa erityislaatuista insinööri- ja teknologiaosaamista, jota arvostetaan maailmanlaajuisesti eri teknologiateollisuuden aloilla. On kuitenkin varmistettava, että suomalainen tietotaito on kansainvälisillä markkinoilla houkuttelevaa myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on jatkuvasti tehtävä töitä kilpailukyvyn ja erikoistumisen eteen.

Perheyrityksemme Pemamek on ottanut viime vuosina kasvuharppauksia.  Kasvun taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat olleet pitkän ajan määrätietoinen investoiminen tuotantoon, osaavaan työvoimaan ja alihankintaverkostoon sekä maailmanlaajuiseen agentti- ja jälleenmyyntiverkostoon. Lisäksi, vientiyrityksenä meidän on jatkuvasti jalkauduttava markkina-alueelle ja myynti tehtävä siellä.

Yksi Pemamekin merkittävistä kilpailukykyä edistävistä avaintekijöistä on ollut panostaminen tuotekehitykseen sekä uusimpien saatavilla olevien teknologioiden hyödyntäminen ratkaisuissa. Innovatiivisista tuotekehityksistä voidaan mainita esimerkiksi telakkateollisuuden laser-hybridihitsausasema, tuulivoimatornin valmistukseen patentoitu ovenkarmin robottihitsaus sekä käyttäjäystävälliset PEMA WeldControl ohjausjärjestelmät.

Kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi, suomalaisten yritysten tulee investoida tehokkaaseen tuotantoon sekä rohkeasti laajentaa toimintaansa entistä kansainvälisemmäksi toimijaksi. Pitää uskaltaa asettaa pitkäjänteisiä tavoitteita sekä tehdä kauaskantoisia investointeja tulevaisuuden kasvuun.

Kotimaisen teknologiateollisuuden vahvistuminen entisestään palvelee jokaista alan osaajaa ja yritystä. Viedään yhdessä osaamistamme maailmalle ja investoidaan suomalaisen teknologiateollisuuden kasvuun!

Jaakko Heikonen, toimitusjohtaja
Pemamek Oy

Pemamek Oy Ltd toimii Alihankinta 2018 -kumppaniyrityksenä.