Alihankinta-messut

Kansainvälinen työvoima pitää tuotannon Suomessa

Kolumni  05.09.2023

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, sekä sen integroiminen nopeasti kehittyviin teknologioihin, nousee suurimmaksi haasteeksi useiden alojen tulevaisuudentutkimuksissa ja yhä useampi yritys kokee työvoimapulan merkittävimmäksi kasvun esteeksi nyt ja tulevaisuudessa. Vuosittain Alihankintamessut kerää yhteen teollisuuden merkittävimmät yritykset ja verkostot, joissa tämä keskustelu on ollut ajankohtainen jo vuosien ajan alan näkymistä puhuttaessa. Tänä vuonna ”Globally local”-teeman alla voidaan miettiä ratkaisuja aiheeseen kansainvälisen työvoiman monipuolistuvilla mahdollisuuksilla. Etenkin siitä näkökulmasta, että tarvitsemme ammattitaitoista työvoimaa varmistaaksemme teollisuuden pysymisen Suomessa myös tulevaisuudessa.

Innolink Staff:lla on pitkä kokemus ammattitaitoisen työvoiman välittämisestä teollisuuteen. Ammattilaisia tuotantojen ylläpitämiseksi on rekrytoitu pitkään Suomen rajojen sisäpuolelta, mutta vuosien ajan myös jo ulkomailta. Ensin Baltiasta, sitten muualta Euroopasta ja viimeisimpänä on rakennettu yhteistyöverkostoja kolmansiin maihin, joista tällä hetkellä löydetään ammattitaitoisin työvoima Suomen eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Työvoimaa näistä maista tuodaan nimenomaan pitkäaikaiseen tarpeeseen. Ei siis olla ratkaisemassa väliaikaista työvoimavajetta kuukaudeksi, vaan tuodaan kokeneita valmiita ammattilaisia useiksi vuosiksi, jopa pysyvästi, Suomeen.

Työmarkkinoille tulee Suomessa syntyneiden osalta vuosittain niin paljon vähemmän työvoimaa suhteessa sieltä eläköityviin ja poistuviin, että yleisesti tiedostetaan riski suomalaisten riittämättömyydestä maamme teollisuuden tarpeeseen tulevaisuudessa. Osa yrityksistä onkin jo panostanut huomattavasti valmiuksiinsa ulkomaisen työvoiman vastaanottamiseksi ja sulauttamiseksi tuotantoonsa, mutta suuri osa on vielä työvoiman kansainvälistymisen alkutaipaleella. Tähän Innolink Staff tarjoaa valmiita ratkaisuja rekrytoiden ammattitaitoisen työvoiman lähtömaasta, perehdyttäen yritystä ulkomaisen työvoiman saapumiseen sekä huolehtien kokonaisvaltaisesti asettautumis- ja kotoutumispalveluista. Tarvittaessa toteutetaan myös lähtömaatestaus, jolla varmistetaan työvoiman riittävä ammattitaito kulloiseenkin työnkuvaan sekä yhteistyössä oppilaitosten kanssa tarjotaan tarvittaessa lisäkoulutusta osaamisen kehittämiseksi. Suomen kielen opiskeluun ohjataan ja kannustetaan heti rekrytointiprosessin jälkeen tai jo sen aikana.

Vaikka työvoiman hankinta painotetaan maihin, joista saapuva työvoima puhuu sujuvaa englantia, helpottaa suomen kielen opiskelu kotoutumisprosessia. Tärkeä osa ulkomaisten työntekijöiden asettautumista Suomeen on jo ennalta aloitettu perehdytys kulttuuriimme, työelämämme pelisääntöihin sekä toiminta- ja käyttäytymistapoihin niin työssä kuin sen ulkopuolellakin. Jotta työvoiman rekrytoiminen ulkomailta olisi mahdollisimman helppoa työvoimaa tarvitsevalle yritykselle, Innolink Staff:n tapaan kuuluu auttaa myös esimerkiksi työntekijöiden asunnoissa, niiden kalustamisessa sekä lentokenttäkuljetuksissa ja muissa arjen asioissa. Näiden lisäksi huolehditaan työntekijöille aina Suomen henkilötunnukset, verokortit, suomalaiset tilinumerot ja muut tarvittavat dokumentit. Näin kaukaakin eri kulttuureista, ilmastoista tai toimintaympäristöistä tulevat työntekijät saadaan varmasti paikallistumisen alkuun ja he integroituvat yhteiskuntaamme suomalaisin periaattein. Ja mikä tärkeintä, tästä pitkäaikaisesta ja ammattitaitoisesta työvoimasta johtuen, tuotantomme pysyvät Suomessa tulevaisuudessakin. Maatieteellisestä sijainnista riippumatta.

 

Kirjoittajana Alihankinta 2023 -teemakummi Lari Nurmi, liiketoimintajohtaja, Innolink Staff