Alihankinta-messut

Kilpaile laadulla ja luottamuksella – tehokasta, turvallista ja vastuullista liiketoimintaa datasta

Kolumni  26.08.2021

Dataa syntyy ympärillämme jatkuvasti. Erilaiset koneet, laitteet, järjestelmät ja niiden sensorit tuottavat sitä koko ajan yhä enemmän. Lähes kaikki on digitaalisesti verkottunutta. Lisäksi me itse, asiakkaamme ja päivittäinen työmme tuottaa meille koko ajan hyödyllistä tietoa liiketoiminnan tueksi ja kehittämiseksi.

Tehokas ja turvallinen tiedon hyödyntäminen on elinehto

Tiedon tehokas hankinta ja hyödyntäminen ovat nykyisin monen yrityksen elinehto riippumatta yrityksen koosta. Kuten tiedämme, hyvä ja luotettava tieto edistää kykyä nopeaan ongelmanratkaisuun, parantaa tuotannon tehokkuutta ja organisaation päätöksentekokykyä. Sen lisäksi turvallinen tiedonhallinta on osa yrityksen, sen tuotteiden tai palveluiden laatua.

Tieto on valtaa ja samalla digitaalisen ajan yksi tärkeimmistä raaka-aineista. Siksi jokaisen yrityksen kannattaa pohtia, miten voi hyödyntää dataa tehokkaasti, mutta samalla turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietoturvallisuuden ei tarvitse olla vaikeaa ja kallista – pienetkin teot vievät eteenpäin

Tietoturvallisuus voidaan kokea hankalaksi tai kalliiksi investoinniksi. Riittääkö osaamiseni? Mitä se maksaa? Mihin tietoturvaratkaisuihin voi luottaa? Nämä ovat hyviä kysymyksiä erityisesti digitalisaation kynnyksellä olevan pienen tai keskisuuren yrityksen näkökulmasta.

On hyvä muistaa, että tietoturvallisuus ei ole nollasummapeliä. Jokaiselle tietoa käsittelevälle yritykselle on tärkeää ottaa ensimmäiset askeleet tiedon suojaamisessa ja käytettävyyden turvaamisessa. Ensimmäinen hyvä askel on tehdä tietoturvakartoitus omaan toimintaan. Sen perusteella voi mitoittaa juuri oman toiminnan kannalta keskeisimmät kehityskohteet. Kaiken ei tarvitse tulla valmiiksi yhdellä kerralla. Tietoturvallisuutta tulee siis lähestyä kuin mitä tahansa yrityksen toimintaan vaikuttavaa asiaa. Se kannattaa ottaa osaksi jokaisen organisaation riskienhallintaa.

Suomessa on runsaasti tietoturvapalveluita tarjoavia yrityksiä. Asiantuntijat osaavat räätälöidä jokaiselle yritykselle kustannustehokkaan kokonaisuuden. Tietoturvan ei siis tarvitse myöskään olla kallista. Pienetkin askeleet siis vievät aina eteenpäin.

Älä unohda turvallisuutta, vaan tee siitä kilpailuetusi

Yrityksille on muodostumassa kilpailuetu siitä, että voi kertoa sidosryhmilleen huolehtivansa tiedosta turvallisesti ja huolellisesti. Itse asiassa ilman sitä voi olla vaikea edes päästä monille markkinoille. Tiedon luotettavuuteen ja suojaamiseen kytkeytyvät asiakasvaatimukset ovat voimakkaassa kasvussa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Tiedon käyttöä myös säännellään aiempaa enemmän. Esimerkiksi henkilötietoja tulee käsitellä huolellisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Samoin oma ja kumppanien luottamuksellinen aineisto tulee suojata asianmukaisin suojakeinoin. Ethän halua menettää omaa kilpailuetuasi tai pettää asiakkaidesi ja sidosryhmiesi luottamusta?

Tässä mielessä vastuullinen ja huolellinen tiedon hyödyntäminen ja hallinta ovat keskeinen osa yrityksen luotettavaa mainetta ja hyvää julkisuuskuvaa. Juuri siksi turvallisuuden tulee aina olla mukana digitaalista dataa kerättäessä, hyödynnettäessä, analysoitaessa tai edelleen jalostettaessa.

Datan merkitys suomalaiselle liiketoiminnalle kasvaa tulevaisuudessa räjähdysmäisesti. Hyödynnetään siis sitä rohkeasti, mutta turvallisesti.

Alihankinta-messujen teemakummi,
yritys- ja kyberturvallisuuden asiantuntija

Mika Susi