Alihankinta-messut

Kisa paikasta alihankintaverkostoissa kovenee

Halu ratkaista kumppanin ongelmia, kyky kehittää digitaalisia ratkaisuja ja taito viestiä ovat kriittisen tärkeitä taitoja alihankkijalle.

Alihankkijat tekevät monilla toimialoilla jopa 70 prosenttia lopputuotteesta. Siksi alihankkijoilla on elintärkeä rooli suurten yritysten menestymisessä.
Keskeinen rooli tarkoittaa, että alihankkijoilta myös odotetaan entistä enemmän. Vanhoilla eväillä ei menestytä uusissa verkostoissa. Enää ei riitä, että yritys kertoo konevalikoimansa tai tuotesalkkunsa. Alihankkijan täytyy osoittaa, että se pystyy ratkaisemaan juuri kyseisen päämiehen tai verkoston ongelman.
Liian moni alihankkija tyytyy kuvaamaan pelkästään omaa tekemistään tyyliin ”työstämme kappaleita asiakkaan suunnitelmien mukaisesti”. Laadukas perustekeminen on toki yhä menestyksen edellytys, mutta sen lisäksi pitää tarjota muutakin.

Alihankkijasta tulee entistä kiinnostavampi, jos se pystyy tarjoamaan esimerkiksi aiempaa nopeampaa toimitusaikaa, varastointia päämiehen puolesta, uuden tyyppisiä komponentteja tai suunnittelutukea. Tällainen verkostopeluri on aktiivinen kehittäjä eikä pelkästään passiivinen toteuttaja.

Digi avaa ovia

Digitaalisuus on yhä selkeämmin osa aktiivisen verkostotoimijan ratkaisupalettia. Vaikka teollinen internet on toistaiseksi tuottanut melko vähän todella mullistavia innovaatioita, tulee se muuttamaan teollisuuden toimintaa lähivuosina dramaattisesti.

Tuo muutos ulottuu ryminällä myös alihankintaketjuihin. Esimerkiksi Saksan Industrie 4.0 -ohjelma tähtää pitkälle menevään tuotantoketjujen automatisointiin. On suuri riski, että digitaalinen ummikko putoaa nopeasti tuotantoketjuista. Vielä vaikeampi on kuvitella, että sellainen pääsisi enää uutena jäsenenä ketjuun. Siksi alihankkijan on tärkeä rakentaa valmiuksia siihen, että se pystyy osallistumaan pitkälle digitalisoituun tuotantoverkostoon. Toinen suuri digitaalinen mahdollisuus syntyy, jos alihankkija pystyy tuottamaan päämiehelleen lisäinformaatiota digitaalisella ratkaisulla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että alihankkija voi seurata toimittamansa komponentin kulumista etäyhteyden avulla ja ennakoida uusintatarpeen ennen kuin päämiehen tuotantoprosessi katkeaa.

Viesti hyödyt selkeästi

Hyvätkään askeleet eivät kuitenkaan auta, ellei alihankkija osaa kertoa niiden tuomista hyödyistä kiinnostavasti. Menestystä ei ratkaise, että alihankkija on toiminut jo 75 vuotta alalla. Keskeistä on, mitä hyötyjä päämies ja verkosto voivat odottaa kumppanilta. Tehokkuutta, kustannusetua, kestävyyttä tai parempaa palvelua.

Näiden asioiden viestintä on niin tärkeä, että viestit kannattaa suunnitella hyvin. Viestintä ei ole taikuutta. Tärkeintä on pohtia viestit ja säännölliset askeleet, joita voivat olla esimerkiksi uutiskirje, blogi ja mediasuhteiden hoitaminen. Viestit on myös saatava jokaisen työntekijän mieliin. Ei vain siksi, että henkilöstö osaa kertoa niistä asiakkailleen. Viestit ovat myös lupaus, jonka eteen jokaisen on tehtävä työtä.

Uudet ratkaisut, digitaaliset innovaatiot ja kiinnostava viestintä ovat jokaisen alihankkijan menestyksen eväitä. Samalla tavoin ne ratkaisevat koko suomalaisen alihankintaverkoston menestyksen.

Risto Pennanen
toimitusjohtaja
Älytiedote.fi