Alihankinta-messut

Kone- ja metallialan vetovoima nuorten keskuudessa kasvussa

Kolumni  24.08.2023

Kone- ja metalliala on kautta aikojen ollut yksi teollisuuden kulmakivistä, ja viime vuosina se on saanut uutta potkua ja vetovoimaa teknologian nopean kehityksen sekä kestävän kehityksen painotusten myötä. Hakijamäärät esim. ammatilliseen koulutukseen ovat viime vuosina olleet tasaisessa kasvussa. Tämän kasvavan vetovoiman taustalla on useita tekijöitä, jotka yhdessä luovat innostavia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin koko yhteiskunnalle.

Teknologian vetovoima välittyy

Digitalisaation ja automaation aikakaudella kone- ja metallialan houkuttelevuus on kasvanut merkittävästi. Älykkäät tuotantolaitokset ja koneet mahdollistavat entistä tarkemman ja tehokkaamman tuotannon. Teollinen internet ja tekoäly tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia optimoida prosesseja ja ennustaa huolto- ja tuotantotarpeita. Nuoret kyvyt etsivät työpaikkoja, joissa he voivat olla osa tätä teknologisten mullistusten aaltoa.

Tutkimukset vahvistavat

Kone- ja metallialan vetovoiman kasvua vauhdittaa myös vahva painotus kestävään kehitykseen. Nuorille tehdyissä kyselyissä työn merkityksellisyys ja mahdollisuus vaikuttaa muutokseen korostuvat aiempaa enemmän. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ala on ottanut suuren harppauksen kohti ekologisesti kestävämpää tuotantoa. Uusien materiaalien kehittäminen ja kierrätysprosessien tehostaminen ovat nousseet keskeisiksi innovaatioiksi. Nuoret ammattilaiset haluavat olla osa tätä muutosta kohti kestävämpiä, tehokkaampia ja myös ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Uusia mahdollisuuksia

Kone- ja metallialan kasvava vetovoima tarjoaa myös uusia uramahdollisuuksia nuorille osaajille. Perinteiset käsitykset raskaasta teollisuudesta ovat saaneet rinnalleen mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä. Koneistajan, hitsauksen ja asentajan tehtävät muuttavat teknologian kehittyessä muotoaan ja samalla rinnalle on tullut ohjelmisto- ja tietotekniikan osaajien kasvava tarve. Lisäksi suunnittelu, tutkimus ja kehitys sekä energiatehokkuuden parantaminen tarjoavat innostavia haasteita nuorille insinööreille ja suunnittelijoille.

Koulutuksen ja yhteistyön tarve kasvaa

Kasvava vetovoima kone- ja metallialalla ei synny itsestään. Yritysten, oppilaitosten ja yhteiskunnan on tehtävä tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että ala säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä. Koulutusohjelmien ja oppilaitosten on kyettävä vastaamaan teknologian nopeaan kehitykseen ja tarjottava osaajille ajantasaista ja käytännönläheistä osaamista myös työuran aikana.

 

Kolumnistina toimitusjohtaja Peer Haataja, Konepajakoulu, Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy