Alihankinta-messut

Maailman nykyaikaisin metsäkonetehdas

Kolumni  24.09.2018

PONSSE-metsäkoneet valmistetaan yrityksen syntysijoilla Vieremällä, Ylä-Savossa. Perustamisvuonna 1970 koneita valmistui pari kappaletta vuodessa 300 neliön tehdashallissa. Tänä päivänä tehdaspinta-alaa on neljä hehtaaria ja päivittäin tehtaasta valmistuu keskimäärin viisi metsäkonetta.

Vaikka Ponssen tuotantomäärät ovat vuosien varrella kasvaneet, päätavoite on ollut muuttumaton. Tavoitteena on valmistaa Vieremällä maailman parhaita metsäkoneita. Tämä on saavutettavissa vain kehittyneessä tuotantoympäristössä, jossa voimakkaasti asiakasvarioituva tuote voidaan valmistaa sarjavalmistuksen periaatteella. Ponssen tuotannon vaativuutta kuvaa hyvin se, että tuotannossa olevia tuoteperheitä on noin 30 ja jokainen tuoteperhe varioituu asiakkaan tarpeiden sanelemana 80 erilaisen ominaisuuden mukaan.

PONSSE-metsäkoneen modulaarisen tuoterakenteen sekä valmistuksessa että tuotekehityksessä mahdollistavat erilaiset digitaaliset ratkaisut. Digitalisaatio ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ratkaisu valmistustoiminnan kehittämiseen. Digitaalisten ratkaisujen on aina tuotettava yrityksen kilpailuetua. Jos keskittyminen liiketoiminnan ydinasioista karkaa epäoleelliseen, digitaaliset ratkaisut ovat vain turha rahareikä.

Ponssella ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön 1,3 hehtaarin tehdaslaajennusta, jossa metsäkoneiden kokoonpano ja varastotoiminnot ottavat harppauksen sekä toimintatavoissa että digitaalisuuden hyödyntämisessä. Optimoitu varastologistiikka varmistaa osien saatavuuden tuotantolinjalla juuri siinä kohdassa kuin niitä tarvitaan varastointiajat minimoiden.  Valmistus virtaa eteenpäin, kun kuhunkin konemalliin tarvittavat osat ovat oikea-aikaisesti asentajan käytettävissä.

Yksi selkeimpiä digitalisaation etuja on Ponssella ollut tiiviimpi yhteistyö kumppanuusverkoston kanssa. Mikään tuotantoyritys ei ole riippumaton muista ja valmistusta kehitettäessä on aina kehityttävä yhdessä koko valmistusverkoston kanssa. Ponssen omavalmistuksen osuus on poikkeuksellisen suuri, mutta lopputuotteen valmistumisen näkökulmasta katsottuna omavalmistus on yksi toimija ulkoisten kumppaneiden joukossa.

Monimutkainen palapeli oman ja alihankinnasta ostettavien komponenttien, modulaarisen tuoterakenteen ja logistiikan välillä kootaan yhteen digitaalisuutta hyödyntäen. Metsäkoneiden valmistus on erikoisalaa, johon ei ole tarjolla valmiita ratkaisuja. Alalla on luotettava omaan näkemykseen ja haettava tueksi parhaat kumppanit.  Digitaalisuuden hyödyntäminen vaatii paitsi kykyä nähdä asiat uudella tavalla, myös rohkeutta ottaa riskejä uuden ja tuntemattoman edessä. Aina kaikki kokeilut eivät onnistu, mutta ilman kokeiluja kehitys on hidasta tai olematonta. Jos tavoitteena on tuottavuuden, turvallisuuden, laadun ja joustavuuden parantaminen, on perinteisten ratkaisujen rinnalle tuotava uutta ajattelua ja sitä kautta uudenlaista tekemistä. Madallamme aktiivisesti kynnystä lähteä kokeilemaan ja pilotoimaan digitalisaatioratkaisuja tekemällä sopivan laajuisia ja  nopeasti implementoitavia pilotteja rajattuihin osiin toimitusketjua.

Joskus parhaat käytännöt löytyvät erehdysten kautta.

Kaikkia digitalisaation mahdollisuuksia ei vielä ole Ponssenkaan tuotannossa hyödynnetty, mutta on otettava askel kerrallaan. Hyvätkin toimintatavat testataan ajan kanssa arjessa ja digitaalisuuteen pohjautuvat toimintamallit juurtuvat käyttöön vain silloin kun ne aidosti tehostavat ihmisten työtä ja parantavat tekemisen laatua. Tämä näkyy laadukkaampana lopputuotteena ja kilpailuetuna.

Suurimmat digitalisaation hyödyt liittyvät lähitulevaisuudessa toimitusketjun eri prosessien läpinäkyvyyden lisäämiseen ja sitä kautta parempaan ennakoitavuuteen. Nykyisessä suhdannetilanteessa tämä tarve korostuu kun materiaalien ja komponenttien saatavuushaasteet ovat lisääntyneet. Toinen lupaava alue ovat älykkäät komponentit tuotteissamme. Haastamme kumppaneitamme ja toimittajiamme kehittämään tuotteistaan entistä älykkäämpiä. Esimerkiksi PONSSE-metsäkoneissa käytettävät hydraulimoottorit osaavat jo kertoa omasta tilastaan ja odotetusta eliniästään. Tätä informaatiota on suhteellisen suoraviivaista hyödyntää esimerkiksi huoltopalveluiden optimoinnissa ja logistiikan ohjauksessa.

Jotta digitalisaatioratkaisuista saadaan ulosmitattua parhaat hyödyt, täytyy kaikilla tahoilla olla halu ja kyky kehittää tekemistä ja järjestelmiä tiiviissä yhteistyössä muiden, jopa kilpailevien, yritysten kanssa. Järjestelmät täytyy saada keskustelemaan keskenään saumattomasti. Työsarkaa riittää kun eri toimijoiden järjestelmien ja tuotteiden välille luodaan toimivat yhteydet, standardoidut rajapinnat ja säännöt datan ja sen avulla luotujen analyysitietojen omistukselle.

Suomalaisen perheyhtiön historia on ollut täynnä rohkeita ratkaisuja ja ilman niitä ei Savon sydänmailta tänä päivänä vietäisi alansa huipputeknologiaa 45 eri maan puunkorjuutarpeisiin. Uusi tehdasinvestointi on yhtiön historiassa kautta aikojen suurin. Vieremällä sykkii maailman nykyaikaisin metsäkonetehdas.

Tommi Väänänen
Director, Supply chain process
Ponsse Oyj

Ponsse Oyj on yksi AlihankintaHEATin kumppaneista ja Alihankinta-messujen kumppaniyritys vuodelta 2014. Keskustelua tulevaisuuden älykkäästä teollisuudesta sekä kone- ja metalliteollisuuden digitaalisen liikevaihdon kasvusta jatketaan muiden vuosien Alihankinta-kumppaniyritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa Heat Grilli -paneelissa Alihankinta-messujen avajaispäivänä tiistaina 25.9.2018, tervetuloa!