Alihankinta-messut

Menestystä ei tule ilman investointeja

Taantumalla on ikävä tapa alkaa ruokkia itseään. Monet yritykset varovat tekemästä muutoksia liiketoimintatapoihinsa taantuman alkaessa, vaikka juuri silloin olisi oiva hetki erottautua kilpailijoista ja ottaa välimatkaa niihin. Suomalaisten yritysten kilpailukyky maailmalla on saavutettavissa takaisin parantamalla tuottavuutta, ja tuottavuutta taas voidaan korkeiden palkkakustannusten maassa kasvattaa automaatiota lisäämällä.

Olen huolissani Suomen ja muun Euroopan teollisuusinvestointien matalasta tasosta. Kansallisella ja Eurooppa-tasolla meidän on toimittava enemmän yritysten rahoituksen turvaamiseksi, suomalaisen työn kilpailukyvyn nostamiseksi sekä investointien ja uudistumisen kannustamiseksi. Kun Suomeen luodaan riittävät edellytykset yrittämiselle, meillä on todelliset mahdollisuudet nousta taantumasta ja kasvattaa jälleen viennin osuus tuontia suuremmaksi.

Pemamekilla emme ole antaneet taantumalle periksi, töitä tehdään täysillä myös tänä vuonna. Viime syksy oli sisääntulleiden tilausten kannalta vielä rauhallinen, mutta alkuvuosi 2014 on jo selvästi parempi. Oman osamme kansainvälistymisestä sekä viennin kasvattamisesta teemme tiiviillä yhteydenpidolla asiakkaisiimme ja luomalla luottamuksellisia suhteita heihin. Huhtikuussakin meillä Loimaalla on käynyt lukuisia asiakasryhmiä tutustumassa hitsausautomaation tuomiin mahdollisuuksiin mm. raskaassa konepajateollisuudessa, tuulivoimateollisuudessa ja voimalaitosteollisuudessa.

Markkinoilla on jo havaittavissa positiivisia signaaleja tuotannon lähtemisestä uudelleen nousuun. Toivon vahvasti, että suomalaiset metalliteollisuudet toimijat ovat nousukauden alkaessa täydessä tuotantovalmiudessa moderneilla tuotantovälineillä, jotta pysymme maailmanmarkkinoilla kilpailukykyisinä. Nousukaudella investoinnit tulee olla tehtynä ja tuotanto täydessä käynnissä!

Pekka Heikonen
Toimitusjohtaja
Pemamek Oy, vuoden 2013 Päähankkija