Alihankinta-messut

Mitä kuuluu Vuoden 2013 Alihankkijalle?

ATA Gearsilla oli suuri ilo ja kunnia vastaanottaa Vuoden Alihankkija palkinto syksyllä 2013 ja nyt on hyvä hetki tutkailla miltä maailma näyttää alihankkijan vinkkelistä. Meidän osalta voidaan todeta, että tilanne on pysynyt melko vakaana eli suuria muutoksia ei ole meidän toimintaympäristössä tapahtunut. Vuoden vaihteessa tilinpäätöksen yhteydessä pystyimme toteamaan että olemme edelleen kasvu-uralla ja se mahdollisti tuloksen paranemisen edellisvuodesta.

Toimimme hyvin globaalilla markkina-alueella ja tästä vuodesta 2014 odotamme, että kilpailu kovenee ja kasvun eteen pitää tehdä entistä enemmän töitä. Omana vastauksenamme kilpailun kiristymiseen on ollut oman itsensä kehittäminen. Tähän kuuluu entistä tiiviimpi yhteistyö asiakkaidemme ja omien alihankkijoidemme kanssa. Ilman investointeja ei voi pysyä mukana kehityksessä ja meillä tämän vuoden suurin ponnistus tulee olemaan modernin ja enemmän automatisoidun lämpökäsittelylaitoksen käyttöönottaminen. Tämän lisäksi investoinneissa on myös uusia työstökoneita.

ATA Gearsin asiakaskunta on laaja, ja se koostuu eri teollisuuden alan yrityksistä, joissa käytetään kartiohammaspyöriä. Asiakkaitamme ovat meriteollisuuden potkurilaitevalmistajia, kaivos- ja maanrakennusteollisuuden sekä voimansiirtolaitteiden valmistajia. Ennustettavuus on joka alalla lyhentynyt ja vuoden 2015 osalta on varsin vaikeaa saada varmaa näkymää. Monella teollisuuden alalla alamäki on jatkunut pitkään ja optimistisemmat ainakin toivovat että vuonna 2015 käänne ylöspäin tapahtuu.

Tällaisina aikoina toimittajan on jatkuvasti viilattava omat prosessinsa kuntoon toimitusvarmuuden ja laadun suhteen. Oman toiminnan kehittämisessä turvallisuustason nostaminen ja ympäristöstä huolehtiminen vaativat myös jatkuvaa parantamista. Kun perusasiat ovat kunnossa, palveluasenne ratkaisee. Tiivistettynä se tarkoittaa lupausten pitämistä ja mutkatonta yhteistyötä, jossa yhteistyökumppanit kantavat vastuuta toisistaan niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Yleiseen taloustilanteeseen vaikuttaa se, että Kiinan kasvu ei ole enää lähivuosina niin suuri kuin aikaisemmin. Tämä vaikuttaa maailmanlaajuiseen kysyntään niin investointi- kuin kulutushyödykkeissä. Euroopassa Venäjän-Ukrainan tilanne ei myöskään vaikuta positiivisesti idänviennin kasvumahdollisuuksiin ainakaan lyhyellä aikavälillä. Toivottavaa on että tilanne rauhoittuu nopeasti.

Harjoitamme pääasiassa vientiä, joten Suomen vaatimaton taloudellinen tilanne vaikuttaa meihin hieman vähemmän. Mutta varmasti meidän kaikkien on syytä pohtia mitä meidän on tehtävä, jotta myös Suomi saadaan taas kasvuun. Meiltä tulisi löytyä rohkeutta kehittää osaamistamme ja investoida enemmän. On selvää että meidän on lisättävä vientiämme. Meidän on syytä oppia toisiltamme ja verkostoitua enemmän sekä tehdä sellaista sisäistä ja ulkoista yhteistyötä, jossa on tekemisen meininkiä enemmän ja synkistelyä vähemmän. Koko ajan täytyy muistaa että kauppa käy. Ilman tilauksia ei synny tuloksia.

Antti Kontiainen
Toimitusjohtaja
Ata Gears Oy, Vuoden 2013 Alihankkija