Alihankinta-messut

Oikea osaaminen keskiössä – alihankintateollisuus matkalla kohti hiilineutraalisuutta

Kolumni  13.09.2021

Teollisuus on suuressa murroksessa. Digitalisaatiokehitys ja ilmastonmuutokseen reagointi asettavat uudenlaisia haasteita myös perinteiselle prosessiteollisuudelle. Tässä kehityksessä suomalainen kumiteollisuus haluaa olla vahvasti mukana -edelläkävijän roolissa. Kumiteollisuudella on siihen hyvät mahdollisuudet, olemmehan panostaneet vastuullisuustyöhön ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin systemaattisesti jo vuosien ajan. Koko kemianteollisuuden alaa koskeva yhteinen hiilineutraalisuustavoite – kemianteollisuus hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä – on yrityksillemme erittäin keskeinen asia. Suhtaudumme muutokseen positiivisesti.

Tulevaisuuden tavoitteiden toteutuminen edellyttää koko teollisuudelta myös vahvaa panostusta osaamiseen, sillä tavoitteita toteuttamassa on aina ihminen. Selvitimme keväällä 2021 laajasti kemianteollisuuden yrityskentässä, millaisia kyvykkyyksiä hiilineutraali tulevaisuus tarvitsee. Keitä teollisuudessa on tulevaisuudessa töissä ja millaista osaamista heillä on oltava, jotta hiilineutraalisuustavoitteet toteutuvat?

Selvityksessä todetaan erityisesti tarve luonnontieteellis-matemaattiselle osaamiselle, mutta myös monialaisten kyvykkyyksien merkitys. Erityisen tärkeää on, että vastuullisuus- ja turvallisuusajattelu saataisiin mukaan kaikkeen kemian- ja tekniikan alojen koulutukseen. Suomi on tällaisessa ajattelussa edelläkävijä ja voi olla kokoaan merkittävämpi myös eurooppalaisessa osaamiskeskustelussa. Yritysten ja oppilaitosten välistä vuoropuhelua ei voi tässä liikaa korostaa: kun haluamme saada yritysten osaamistarpeet ja oppilaitosten koulutustarjonnan kohtaamaan, on kaikkein tärkeintä tietää toisen osapuolen tarpeet mahdollisimman käytännön tasolla. Yhdessä voimme vaikuttaa myös siihen, että Suomi on jatkossakin huippuosaamisen maa. Niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin suhteen. Hiilineutraalisuustavoite on meillä kaikilla yhteinen.

Myös yrityksemme ottavat hiilineutraalisuustavoitteet osana osaamisen kehittämistä vakavasti. On tärkeää, että koko henkilöstö tuotannosta johtotasoon sekä yritykselle tärkeät sidosryhmät ja asiakkaat saadaan mukaan tähän työhön. Kaikkien on nähtävä tavoite samalla tavalla tärkeänä.

Kääritäänpä yhdessä hihat tulevaisuuden osaamisen puolesta ja vaihdetaan lisää ajatuksia Alihankinta-messuilla!

Anni Siltanen, Chief Advisor, Skills & Competence, Kemianteollisuus ry