Alihankinta-messut

Osaaminen luo kestävää tulevaisuutta

Kolumni  13.06.2019

Megatrendit kuten ilmastonmuutos, teollisuuden ja koko yhteiskunnan toimintojen digitalisaatio muuttavat maailmaa. Suomalainen teollisuus haluaa olla esimerkkinä johtamassa tätä muutosta kestävällä tavalla.

Muutos kohti kestävämpiä toimintatapoja asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös osaamiselle. Teollisuus tarvitsee osaajia huolehtimaan tuotannosta ja sen kehittämisestä, innovoimaan prosesseja ja kehittämään toimintatapoja.

Toisin kuin moni uskoo, teollisuuden työt eivät ole katoamassa mihinkään, mutta ne kyllä muuttuvat maailman mukana; lisäksi työn vaatimuksiin saattavat vaikuttaa vaikkapa tuotantoon liittyvät lait ja sääntely. Kun aikaisemmin valmistuttiin johonkin työtehtävään, on tehtävien kirjo nyt laaja ja monipuolinen, ja osaajankin täytyy olla valmis kehittämään omaa osaamistaan läpi koko työuran.

Oman osaamisen kehittäminen on paitsi oikeus, tulevaisuudessa yhä vahvemmin myös meidän jokaisen velvollisuus. Omasta näkökulmastani tämä pitää työelämän myös mielenkiintoisena; uutta oppimalla voi kehittyä osaajaksi jollakin uudella osa-alueella, laajentaa työnkuvaa ja päästä vaikuttamaan uusiin asioihin.

Yritykset kantavat jo nyt monella tavalla vastuuta henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Hyviä esimerkkejä tällaisista käytännöistä ovat esimerkiksi mahdollisuudet työkiertoon, projektinvetovastuu, verkostoituminen oman työn kannalta tärkeisiin sidosryhmiin ja mahdollisuudet kouluttautua vaikkapa esimieheksi. Nämä mahdollisuudet ovat työnantajalle investointeja paitsi työpaikan kokonaiskyvykkyyden kehittymiseen, myös investointeja yksilöön.

Kukaan ei tee muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta yksin. Haluan kannustaa kaikkia oppilaitoskentän edustajia aktiivisesti pitämään yllä yhteyksiä työelämään ja jokaista työnantajaa pohtimaan, miten ja mistä se löytää oman kestävän tulevaisuutensa tekijät. Pidetään yhdessä huolta Suomen osaamiskilpailukyvystä!

Asiantuntija Anni Siltanen
Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuus ry