Alihankinta-messut

Rohkeasti tuulia päin maailmalle!

Ukrainan tilanne on aiheuttanut maailmalle uusia ennennäkemättömiä poliittisia haasteita. Ruplan heikentymisestä jo jonkin aikaa kärsinyt Venäjä näyttää ampuvan omaan jalkaansa vastapakotteillaan. Ne johtavat pahimmillaan merkittävän vanhan kauppakumppanimme eristymiseen Euroopasta. Suomen talous uhkaa supistua kolmatta vuotta peräkkäin teollisuuden rakenneongelman ja julkisen sektorin paisumisen seurauksena.

Teollisuuden uudistuminen on ainoa tie Isänmaamme kasvuun. Teknologiateollisuus ry:n yrittäjävaliokunta julkaisi vuosille 2014–2015 Yrittäjyysohjelman. Ohjelma on kannanotto Suomen teollisuuden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseksi PK-yrittäjän näkökulmasta. Toisin kuin perinteisessä edunvalvonnassa, Yrittäjyysohjelmassa on merkittävä rooli yritysten omalla tekemisellä.

Kasvun ensimmäisenä edellytyksenä nähdään yritysten oman liiketoimintaosaamisen kasvattaminen yhteisellä kehittämisohjelmalla ja hallitustyöhön panostamalla. Yritysjohtajien strategista osaamista ja johtamista kehitetään, jotta löydetään se oma juttu, strategisen erikoistumisen kohde, jota kohden mentäessä voidaan panostaa tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Valtiovallan puolelta tähän odotetaan yritysten tuotekehityksen ja kansainvälistymisen tukemista sekä myynti-, markkinointi- ja hankintaosaamisen kehittämistä. Tähän liittyen näillä Alihankinta-messuilla lanseerataan kolmatta kertaa Vuoden markkinointihenkisin insinööri -kilpailu, jonka toivotaan nostavan tietoisuutta markkinoinnin osaamisen merkityksestä yritysten menestymiselle.

Osaajien saatavuutta tulee lisätä panostamalla koulutuksen kehittämiseen kaikilla tasoilla. Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen on elinehto sille, että oppilaitoksista valmistuu osaajia yritysten tarpeisiin. Hallinnollisen taakan keventämisellä voidaan nopeuttaa yritysten investointeja ja jopa säästää julkishallinnon kustannuksia, jos tähän ongelmaan on tahtoa paneutua kunnolla. Sukupolven vaihdokseen liittyvästä verotuksesta luopuminen edistäisi omalta osaltaan investointeja.

Julkinen sektori on tervehdytettävä, jotta yritysten päälle ei ole kiusaus asettaa jatkuvasti uusia rasitteita. Verotus on jo nyt sietämättömällä tasolla. Tarvitaan ennustettavuutta. Julkisen sektorin uudistamisessa yksi avain on digitalisaation hyödyntäminen julkisessa palvelutuotannossa ja ministeriöiden välisessä kommunikaatiossa. Digitalisaatio on avain myös perinteisempien yritysten tuottavuuden parantamisessa, mutta jopa myös uusien liiketoimintamallien ja liikevaihdon synnyttämisessä. Jokaisen yrittäjän tulisikin tehdä yritykselleen digitalisaatiosuunnitelma. Hyviä esimerkkejä löytyy lukuisia. On huomattava, että paljon esillä ollut teollinen internet on vain yksi osa digitalisaatiosuunnitelmaa.

Työmarkkinoiden joustavuutta on voitava lisätä. Kestävyysvajetta on pystyttävä kuromaan umpeen myös eläkeratkaisulla. Työntekoa on lisättävä ja työrauhan edellytyksiä parannettava.

Tervetuloa Alihankinta-messuille Tampereelle! Hyödynnetään tämä verkottumismahdollisuus joukolla!

Jorma Turunen
toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry