Alihankinta-messut

Sacometal Oy | Alihankinta ja kumppanuus

Hall of fame Kolumni Uutinen  29.05.2023

Sacometal on alusta lähtien rakentanut määrätietoisesti pitkiä kumppanuuksia sidosryhmien kanssa. Yhteiset 35 vuotta Alihankintamessujen kanssa on erinomainen esimerkki pitkästä yhteistyösuhteesta. Huolimatta kaupankäynnin toimintakulttuurin muutoksista ja yhteydenpitokanavien lisääntymisestä, tunnistamme edelleen kasvotusten kohtaamisten arvon ja messujen merkityksen niiden mahdollistajana. Paikallisena toimijana meille onkin ollut aina itsestäänselvyys osallistua messuille. Tärkeänä osana messuja on tietenkin iltaohjelmisto, jossa verkostoitumiseen on erinomaiset puitteet.

Miksi me tulemme töihin joka päivä?

Meitä motivoi tieto asiakkaidemme menestymisestä. Tämän vuoksi haluamme tukea asiakkaittemme kilpailukykyä niin huipputuotteiden kehityksessä kuin jälkimarkkoinoiden joustavan palvelukyvyn mahdollistajana. Identiteettimme rakentuukin asiakkaiden menestyksen mahdollistajana.

Vaatimus liiketoiminnan kestävyydestä kasvattaa jatkuvasti merkitystään asiakkaidemme parissa. Voidaksemme vastata näihin vihreän siirtymän asettamiin haasteisiin, panostuksemme tutkimukseen ja tuotekehitykseen on merkittävää. Materiaalitekniikan syvällisen ymmärryksen merkitys korostuu kiertotalouteen pohjautuvassa tuotannossamme, jossa sisäisen materiaalikierron avulla konepajan tuottama lastu kiertää tehokkaasti valimon kautta uusiin pronssivaluihin. Tämän lisäksi pyrimme minimoimaan primääristen raaka-aineiden käytön tuotteissamme käyttämällä kierrätettyjä materiaalivirtoja.

 

Pronssimateriaalien kehitystarpeet tulevat kasvamaan tulevina vuosina lainsäädännöllisten sekä konepajateollisuuden kasvavien vaatimusten kautta. Tämän vuoksi Sacometal on mukana useissa asiakkaiden sekä tutkimuslaitosten kanssa tehtävissä kehitysprojekteissa. Oma laboratoriomme sekä kykymme räätälöidä pronssimateriaaleja joustavasti mahdollistaa asiakkaiden kanssa tehtävän seoskehityksen.

Sisaryrityksistä voimaa

Kuten Alihankinta-messujen ständilläkin tuomme esiin, on yrityksellämme nykyisellään leveät hartiat yhdessä sisartemme Sacotec Components Oy:n sekä Plastep Oy:n kanssa. Tuotekehitysyhteistyö on myös yritystemme välillä tärkeä osa synergioiden mahdollistamista. Valuosaaminen erilaisten materiaalien osalta sekä laaja näkemys valmistusmenetelmien mahdollisuuksista tuo kauttamme ratkaisuja myös asiakkaidemme spesifeille tarpeille. Nyt takanamme olevat kahdet Alihankinta-messut yhteisen ständimme pöydän ääressä ovat tuottaneet arvokasta keskustelua ja ratkaisuhakuisia pohdintoja konkreettisten asiakastarpeiden äärellä. Miten teidän pronssitoimituksenne on tällä hetkellä hoidettu? Nähdään messuilla!

Matias Ramstedt
Avainasiakas- ja markkinointipäällikkö
Sacometal Oy