Alihankinta-messut

Suomalaisella osaamisella on merkitystä menestykseemme

Suomalaiset päähankkijat muodostavat toimittajaverkostonsa yhä useammin ulkomaalaisten toimijoiden varaan. Kannattaisiko yritysten arvioida tilanne uudelleen ja kartoittaa oma korkeatasoinen tarjontamme? Suomi tarvitsee tehdasteollisuutta, jotta pystymme pitämään tuotekehityksen maassamme ja pystymme kehittämään koneiden ja laitteiden ympärille muodostuvaa palveluliiketoimintaa. Valmistuksen ulkoistamisen kustannusedut ovat kyseenalaisia, koska kustannusedut halvan työvoiman maissa häviävät muiden kustannusten nousuun. Samalla kun ulkoistamme, häviää osaamisemme.

Toki suomalaisten alihankkijoiden käyttäminen ei ole aina järkevää. Riippuu päämarkkinoiden sekä asiakkaiden sijainnista, alasta ja lopputuotteesta, mitä kannattaa tehdä ja missä. Tärkeintä on kilpailukyky. Hyväntekeväisyyttään ei pidä tukeutua kotimaisiin toimittajiin, mutta sekään ei pidä paikkaansa, että suomalaiset alihankkijat tulisivat aina kalliiksi.

Koneenrakennuksessa Suomi tarjoaa vahvan maaperän kilpailukykyisille verkostoille. Ala vaatii paljon osaamista sekä investointeja. Suomalaiset ovat korkean teknologian vehkeiden valmistamisessa todella hyviä. Taustalla vaikuttavat koneenrakennuksen pitkät perinteet, suomalainen johtamistapa, asiakaslähtöisyys, taito tehdä nopeita ratkaisuja, joustavuus, täsmällisyys sekä korkeatasoinen koulutusjärjestelmä. Koneenrakennus on yksi taloutemme tukijalka. Hienoa, että se nousee pääteemaksi myös syksyn Alihankinta-messuilla, jossa teollisuuden toimijat ovat laajasti läsnä.

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia ja Suomessa iso hankkija. Omavalmistuksemme osuus on merkittävä. Olemme tuotteiden, tuotannon ja palveluiden kehittämisen ohella panostaneet voimakkaasti toimittajaverkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä hankinta- ja logistiikkaprosessien kehittämiseen.juho-nummela_Ponsse-640px Alihankkijoistamme 90 prosenttia on suomalaisia ja loput pääasiassa saksalaisia. Meille kotimaisella osaamisella on iso merkitys. Suomalaisen toimittajaverkoston kanssa pyrimme maailmanluokan toimintatapoihin ja sitä kautta globaali menestys on mahdollista. Ympärillemme on rakentunut tiivis ja toimiva yhteisö, joka on sitoutunut Ponssen toimintatapoihin ja kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa.

Ponssen kilpailuvaltteja ovat kulttuurista nouseva asiakaslähtöisyys, nopeus ja ketteryys, erinomaiset tuotteet sekä huoltopalvelut, omissa käsissä oleva tuoteteknologia ja tuotekehitys, kehittyvä tuotantoteknologia, aktiivinen myynti- ja markkinointi sekä erityisesti oikealla asenteella varustetut innokkaat ja osaavat ihmiset. Toimittajaverkoston täytyy myös olla kaikin puolin kunnossa. Tärkeimpiä kriteerejä ovat laaduntuottokyky, toimitusvarmuus, kustannustehokkuus, osaaminen sekä halu ja valmius kehittyä, uudistua sekä investoida. Suomi ei ole halvimpia paikkoja yritystoiminnalle, joten täytyy tietää mitä tekee, ja tehdä se hyvin. Yhteistyö edellyttää sitoutumista, läpinäkyvyyttä, suoraviivaisuutta, avointa kommunikaatiota, tiivistä tuotekehitystä ja investointeja. Olennaista on, että jokaisella toimijalla on rauha keskittyä ydinosaamiseensa, mutta kaikkien on sykittävä samaan tahtiin. Yhtiön perusarvoja siteeraten, pidämme sen minkä lupaamme ja vaadimme rehtiä asennetta myös alihankkijoiltamme.

Menestyä siis voi myös kotimaisia alihankkijoita käyttämällä. Kun prosessit ovat tehokkaita, toiminta on kilpailukykyistä. Haastankin yritykset pohtimaan, kuinka suomalaisten alihankkijoiden arvostusta ja hyödyntämistä voisi lisätä heidän hylkäämisen sijaan. Jos on hyvä tuote, huippuunsa viritetty yritys, osaavat ihmiset, kilpailukykyinen verkosto sekä rohkeutta ja taitoa myydä ja markkinoida, suomalaiset yritykset pärjäävät myös kansainvälisillä markkinoilla. Vientiteollisuus on Suomen hyvinvoinnin selkäranka, joten keskitytään sen kilpailukyvyn kehittämiseen. Talouskasvu ottaa aikansa, mutta usko Suomeen ja kotimaiseen osaamiseen tulee säilyttää. Tehdään yhdessä täysillä – kyllä nousukausi koittaa aikanaan.

Juho Nummela
Toimitusjohtaja
Ponsse Oyj