Alihankinta-messut

Suomalaisen kumiteollisuuden maailma on lokaalisti globaali

Kolumni  20.09.2023

Suomessa toimii sitkeä ja joustava kumiteollisuus, joka on kriittinen toimija monissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä arvoketjuissa. Ilman kumiteollisuuden yrityksiä, olisi monen suomalaisen ja eurooppalaisen vientituotteen tekeminen paljon hankalampaa. Myös vaikkapa EU:n strategisen autonomian kannalta kriittisten raaka-aineiden tuottaminen tai uusien prosessien ja tuotantolaitosten sekä infrastruktuurin kannalta kumiteollisuus on kriittinen toimija. Täältä pohjoisesta ponnistava kumiteollisuuden yritys on siis todellakin lokaalisti globaali.

Miten me sitten pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa?

Suomalaisissa kumiteollisuuden yrityksissä asiat pyritään tekemään mahdollisimman hyvin, joka on selkeä vahvuus globaaleilla markkinoilla. Olemme voimakkaasti mukana globaaleissa alihankintaketjuissa ja Euroopan lisäksi muutkin markkina-alueet kasvattavat osuuttaan jatkuvasti. Tämä on johtanut siihen, että innovatiivisuus- ja joustavuusvaatimukset kasvavat. Pitää olla ketterä ja toimittaa uusia ratkaisuita, joka luo uusia vaatimuksia yritysten toimintaan. Tuotteita konseptoidaan hyvin usein ratkaisukeskeisiksi tuotteiksi.

Materiaalivaihtoehtojen kirjo laajenee ja kun mukaan tulee erilaisia toiminnallisuuksia, raaka-ainepohjat tulevat muuttumaan. Samalla haetaan mahdollisimman hiilineutraalia toimintatapaa. Kilpailu raaka-aineista tulee kiristymään, jonka seurauksena joudutaan hakemaan uusia raaka-aineratkaisuita. On jo nyt nähtävissä, kuinka mietitään kierrätetyn kumimateriaalin tuomista takaisin tuotantoon, sekä mekaanisen että kemiallisen kierrätyksen kautta. Biopohjaisia raaka-aineita on käytetty jo pitkään suomalaisessa kumiteollisuudessa, johon ovat tulossa nyt lisäksi kiertotalouspohjaiset tuotteet. Myös korkeaa osaamistasoa vaativat tuotantomenetelmät kehittyvät. Esimerkiksi 3D-tulostaminen tekee tuloaan tietynlaisten kumituotteiden valmistuksessa.

Yksi selkeä suomalaisen kumiteollisuuden vahvuus on alan hyvin omaksuma vastuullisuusajattelu, osaavat tekijät sekä kyky ratkaista asiakkaan ongelmia, ovat isoja teemoja. Alan osaamistason ylläpitäminen, nostaminen ja sen monipuolistaminen on yksi ihan keskeinen asia. Yrityksessä pitää olla osaavia henkilöitä tekemässä asioita yrityksen ihan jokaisella organisaation tasolla.

Suomalaisen kumiteollisuuden vahvuuksia ovat vastuullisuus sekä kyvyn kilpailla osaamisella, tuotteiden laadulla ja tuoteräätälöinnillä. Lokaalista Suomesta voimme ratkaista globaalien asiakkaidemme haasteita.

 

Kirjoittajana Sami Nikander, toimitusjohtaja, Kumiteollisuus ry 

Kumiteollisuus ry:n tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhteiseksi eduksi, kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistämiseksi Suomessa sekä edustaen alaa ulospäin että välittäen jäsenistölle tietoa alaan vaikuttavista lainsäädäntö- ja muista hankkeista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yhdistys toimii myös foorumina alan yhteisille hankkeille. Yhdistys on voittoa tavoittelematon organisaatio.

Yhdistys palvelee jäsenistöään sekä elinkeinopoliittisen että työnantajapoliittisen edunvalvonnan keinoin. Se seuraa kumiteollisuuden toimintaan vaikuttavia asioita, lainsäädäntöä ja hankkeita sekä antaa niistä lausuntoja kumiteollisuuden toimintaympäristön kehittämiseksi. Kumiteollisuus on mukana monissa alaan vaikuttavissa yhteistyöhankkeissa ja foorumeissa. Yhdistys neuvottelee kumiteollisuutta koskevat työehtosopimukset ja antaa työsuhdeasioihin liittyvää neuvontaa. Yhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenistöönsä ja järjestää koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista ja jäsenistölle tärkeistä asioista.