Alihankinta-messut

Tampereella panostetaan yhteiskehittämiseen

Kolumni  06.09.2021

Liiketoiminnan jalostamisesta on muodostunut entistä vaativampaa. Yrityksiltä odotetaan asiakkaan tarpeiden perinpohjaisen tuntemisen lisäksi vahvaa kehittämisstrategiaa. Kehitystyön keskiössä on useimmiten datan hyödyntäminen. Tämä edellyttää osaamista, jota ei aina löydy oman talon sisältä.

Tampereen seudulla on tätä haastetta ratkottu panostamalla vahvasti yhdessä tekemiseen. Yhteiskehittämiseen on luotu useita työkaluja, joista löytyy uusia ja mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä suurille yrityksille, pk -kokoluokan yrityksille että startup- ja kasvuhakuisille yrityksille.

Tarjolla on muun muassa yhteiskehittämisen ABC-koulutusta, jossa käydään mahdollisuuksia läpi yritysesimerkkien kautta. Rapid Tampere -ohjelma jatkaa globaalilla otteella ja Demobooster Tampere tarjoaa nopean etenemisväylän yhteiskehittämiseen. Myös pk -yrityksille soveltuvaa mallia pilotoidaan. Tästä kokonaisuudesta kerromme lisää Alihankinta 2021 tapahtumassa.

Suomessa on suuri määrä kansainvälisesti tunnettuja liikkuvien työkoneiden valmistajia ja ainutlaatuista koneenrakennuksen osaamista moneen eri käyttökohteeseen; pelloilta metsiin ja satamista kaivoksiin. Suomen viennissä koneenrakennuksen osuus on merkittävä.

Jotta toimialan kilpailukyky voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa, tarvitaan koneenrakennuksen tarpeisiin kohdennettua tutkimusta, innovaatioita ja osaajia. Siksi valmistajien ja tutkimuksen ydinjoukko on muodostanut Liikkuvat työkoneet -klusterin yhteistyön alustaksi. Yhteistyö on tehokas tapa saada aikaan tuloksia riittävän nopeasti ja tarpeeksi isossa mittakaavassa.

Liikkuvat työkoneet -klusterissa kehittämistyötä tehdään monimuotoisesti. Esimerkkinä toimivat muun muassa SIX Valmistusklubit, joissa kuullaan yritysvierailuilla eri toimijoiden kehittymispolusta ja tehdyistä toimenpiteistä. Alihankintamessuja edeltävänä perjantaina 17.9. on mahdollisuus tutustua yhteen kasvutarinaan, kun SIX Valmistusklubi vierailee Kangasalla Puristeteoksella. Tämä pk-yritys on neljässä vuodessa investoinut vahvasti digitaalisuuden lisäämiseen, jonka seurauksena tekemisen teho on noussut 15 prosentin vuosivauhtia.

Business Tampere auttaa yrityksiä seudulle sijoittumisessa, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Seudun monipuolinen teollisuus ja vahvat TKIO-toimijat ovat vetovoimatekijä, jota myös kansainvälisesti arvostetaan.

Data on hyvä lähtökohta rakentaa bisnestä. Datan hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin osaavia ihmisiä ja kohtaamisia. Tervetuloa kohtaamaan toisianne ja meitä Tampereelle!

Kirjoittaja: Jouni Myllymäki, asiakkuusvastaava, teollisuus, Business Tampere