Alihankinta-messut

Team Finland vauhdittaa yritysten vientiä

Mikä on tehokkain tapa lisätä Suomen vientiä? Vastaus on yksinkertainen – pienten ja keskisuurten yritysten viennin edistäminen. Viime vuonna pk-yritysten osuus viennin kokonaisarvosta oli vain 14 prosenttia. On kohtalonkysymys miten onnistumme luomaan kasvun edellytykset, jotta suomalaisyritysten joukosta voi nousta uusia kansainvälisiä menestystarinoita.

Viime vuosien kehityksessä myönteistä on ollut vahva yritysten kansainvälistyminen. Huolestuttavaa on kuitenkin se, ettaä nyt aktiivisuuden kasvu näyttää pysähtyneen ja vientiyritysten määrän kasvu on jämähtänyt paikalleen.

Yritykset odottavat paljon Team Finland -verkostolta. Team Finlandin tehtävä on auttaa tarvittavien palvelujen löytämisessä ja konkreettisessa kansainvälistymisessä Pyrkimys on koota eri julkiset toimijat yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta palvelut on helppo hahmottaa ja saavuttaa.

Team Finland palvelee yritystä ilman, että yrityksen itse tarvitsee etsiä jokaista palvelua erikseen. Palvelut on suunniteltu vastaamaan erikokoisten, eri toimialoilla ja kansainvälistymisen eri vaiheissa olevien yritysten tarpeisiin.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää ja siksi yritysten palaute on erityisen tärkeää. Team Finland ei ole uusi organisaatiokaavio. Se on henkinen tila kansainvälistymistä etsivien yritysten ja heitä tukevien julkisten toimijoiden välillä.

Team Finland -palvelut on luotu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Jo järjestelmää suunniteltaessa tiedettiin, että pk-yritykset toivovat nykyistä tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa palvelukokonaisuutta. Yritysten toiveiden mukaisesti järjestelmää on virtaviivaistettu, palveluntuotantoa yhdenmukaistettu ja viestintää parannettu.

Team Finland -verkosto haluaa olla luotettava kumppani pk-yrityksille kansainvälistymiseen. Se tarjoaa laajaa ja monipuolista paikallisymmärrystä kohdemarkkinoista. Se tarjoaa oikeita kontakteja ympäri maailmaa. Team Finland tuottaa tietoa mahdollisuuksista, neuvontaa, verkostoja, yhteiskuntasuhteita ja näkyvyyttä. Team Finlandin palveluihin kuuluu myös rahoitus kansainvälistymisen eri vaiheisiin.

Toivotan kaikki messuvieraat tervetulleiksi tutustumaan Team Finland -palveluihin osastollamme C422. Tarjoamme tietoiskuja muun muassa rahoituksesta, yrityspalveluista, teollisista ja tekijänoikeuksista, muotoilusta ja eri kohdemarkkinoista. Verkossa Team Finlandin löytää osoitteesta www.team.finland.fi.
Team Finland on käytettävissänne!

Lenita Toivakka
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri