Alihankinta-messut

Tekoälyn aikakaudella arvo syntyy ihmisten kautta

Kolumni  12.08.2021

Teräspötkö tehtaan varastossa, rannalla puhaltava tuuli tai idea paperilla ei vielä tuota arvoa yritykselle, kuten ei erilaisissa tietovarastoissa makaava datakaan. Teräspötkö käy läpi tarkkaan suunnitellun ja automatisoidun prosessin, jonka päätteeksi siitä tulee kirves. Valmis kirveskään ei vielä tuota, vaan arvo yritykselle syntyy kirveen myynnistä. Lopulta arvo syntyy kirveen avusta vaikka puiden pilkkomiseen.

Datan ja tekoälyn merkityksestä ja tärkeydestä on puhuttu jo monta vuotta, ja jokainen vähän isompi yritys koittaa jo saada arvoa datasta. Kaikki törmäävät samoihin haasteisiin: data on pirstaloitunut tai sen laatu ei riitä, datan yhdistäminen on työlästä, toteuttamisessa kestää ja tekoälyn hyödyntäminen on kokeiluasteella. Lopulta data edelleen ladataan exceliin ja käpistellään power pointiksi. Kuitenkin alustat ja työkalut datan käsittelyyn ovat nykyään huippuluokkaa, ja myynnissä on jos jonkinlaista ratkaisua datan tuottavuusongelmien poistamiseen. Juuri mikään määrä dataa ei ole ongelma kuten ei myöskään datan tallennusmuoto. Mistä siis mättää?

Datan tuottavuuteen liittyy kaksi puolta: Kuinka hyvä datatehtaasi on ja osaavatko loppukäyttäjät hyödyntää tehtaan tuotoksia. Kirvestehdas on pitkälle automatisoitu, hiotut prosessit omaava laitos, mutta entäpä datatehtaasi? Tehdäänkö teillä jokainen kirves erikseen käsityönä mittatilauksesta harvojen toimesta? Entä kun loppukäyttäjäsi saa uuden kirveen käteensä, syntyykö halkoja? Vai todetaanko, että liian raskasta, ja palataan vanhaan malliin, ja tilataan valmiit halot naapurin Pertiltä.

Data, analytiikka ja tekoälyn hyödyntäminen on sama kuin mikä tahansa uusi asia organisaatiossa. Arvo ja tuottavuus syntyvät vasta kun kaikki osaavat sitä hyödyntää, ei pelkästään datatiimisi. Ja tämä kuten mikä tahansa uusi asia vaatii koulutusta, toistoa, sparraamista ja aikaa. Arvoa syntyy isosti vasta kun dataa hyödynnetään isosti. Tätä ennen arvoa syntyy valikoidusti. Ja jos datatehtaasi on artesaanimoodissa, arvoa syntyy myös hitaasti.

Datan hyödyntämisellä, kuten kaikella uudella on haasteena päästä ”miksi vaivautuisin” kynnyksen yli. Uuden oppiminen on epämukavaa ja kiirekin on. Oleellisinta on siis saada ihmiset mukaan. Mitä hyötyä tästä on minulle ja yritykselle? Miksi käytän enemmän aikaa kirjatakseni datan joka päivä oikein kun ei se auta minua myymään yhtään enempää? Entäpä jos voit näyttää myyjälle, kuinka hänen kirjauksensa kääntyvätkin arvokkaiksi näkökulmiksi joiden avulla asiakas ostaa enemmän ja kumppanuus syvenee?

Datan ja tekoälyn todellinen arvo syntyy vasta ihmisten kautta. Siitä osaavatko ja haluavatko ihmiset käyttää dataa ja siitä saatuja tuloksia. Tekoälyn avulla prosesseja voidaan automatisoida ja optimoida, mutta lopulta ihmisten tulee tehdä päätökset ja suunnitella kokonaiskuva. Data ja tekoäly on erinomainen apuri ja voi tuottaa erittäin paljon arvoa ja kilpailuetua. Mutta sellaista tekoälyä ei vielä ole, joka korvaisi hyvän liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen.

Kun siis haaveilet datan tuomasta arvosta panosta ihmisiin. Varmista, että sinulla on osaava datatiimi, jolla on selvät prosessit, ja joka mahdollistaa datan hyödyntämisen kaikille. Mutta ennen kaikkea ota data osaksi arkipäivää. Näytä esimerkkien kautta konkreettisesti mitä voidaan saavuttaa. Kouluta organisaatiota ja aseta tavoitteet niin, että datan hyödyntäminen kuuluu jokaisen toimenkuvaan.

Data on mahdollistaja, ja mitä enemmän jokainen pystyy tarttumaan tähän mahdollisuuteen, sitä enemmän arvoa se tuo.

Alihankinta-messujen teemakummi Anni Rasinen, operatiivinen datajohtaja, Fiskars