Alihankinta-messut

Toyota, Lean ja toimitusketju

Lean perustuu hyvin pitkälle Toyotan kehittämään Toyota Production System-johtamisfilosofiaan (TPS). Tiukan määritelmän mukaan TPS-filosofiassa korostuu prosessin ja tuotteen laadun parantaminen hukkaa eliminoimalla ja tahtiaikaa lyhentämällä tuottaen samalla oikeita tuotteita oikea-aikaisesti. Leanin yhteydessä taasen puhutaan hyvin yleisesti jatkuvasta parantamisesta, joka tähtää tehokkuuden nostamiseen ja kustannuksien laskuun. Tosin Leanin tulkintoja ja määritelmiä on monia.

Joka tapauksessa Leanin yhteydessä unohdetaan hyvin usein edellä mainittu TPS:n alkuperäinen määritelmä, jonka keskiössä on ehdottomasti tuotteen ja prosessin laatu. Kääntäen voidaan sanoa, että TPS mahdollistaa laadun parantamisen, joka johtaa lopulta kilpailukykyiseen hintatasoon ja toimitusketjun päässä oleva asiakas on tyytyväinen. Eli lopputuloksen tulisi olla sama näkökulmista tai termeistä riippumatta.

Tulevilla Alihankinta 2016 -messuilla on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla, miten itse Toyota soveltaa TPS-johtamisfilosofiaa toiminnassaan. Vierailevana luennoitsijana kuullaan kokenutta TPS-asiantuntijaa Pär Forselia Toyota Material Handling Europe AB:sta. Johdatuksena kerrottakoon, että Toyota ostin maailman suurimman varastotrukkitehtaan nimeltä BT Products Ruotsista vuonna 2000. Tehdas oli hyvin perinteinen eurooppalaisella ja ruotsalaisella tavalla toimiva tehdas, jonka prosessit, tuotteet, laatu ja kannattavuus täyttivät kirkkaasti eurooppalaiset mittarit.
Kun Toyota ostaa jonkun yrityksen tai tuotantolaitoksen niin se haluaa aina aluksi tutustua rauhassa nykyiseen toimintaan ja organisaatioon. Toyota ei ikinä rynnistä yritykseen ja kerro organisaatiolle, että ”nyt poijjaat laitetaan kaikki uusiksi.” Näin Toyota toimi myös BT Productsin suhteen.

Ensimmäiset vuodet kuluivat toisen osaamista kunnioittaen ja japanilaisen ja ruotsalaisen kulttuurin tutustuessa toisiinsa. Lopulta Toyotalla oli selkeä kuva tehtaan toiminnasta ja siitä ”miksi asioita on tehty niin kuin on tehty”. Sen jälkeen alkoi vähitellen tapahtua. Tehdas, jota ruotsalaiset pitivät omana kruunujalokivenä, alkoi muuttaa täysin muotoaan. Pär Forsel oli mukana tässä muutosprosessissa saaden ensin perusteellisen koulutuksen TPS-filosofiaan Japanissa ja sitten vetäen TPS-kehitystä tehtaalla. Pär kertoo luennolla tämän värikkään matkan vaiheista, jolloin perinteinen eurooppalainen tehdas muuttui vähitellen Toyotan tehtaaksi. Eikä muutos ole vieläkään pysähtynyt; tehtaan tuotantolinjat ja layout uusiutuvat jopa vuosittain.

Luennon toisessa osiossa Pär kertoo, miten Toyota kehittää toimittajaverkostoa yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Toyotan periaate ei ole tinkiä tuotteen hintaa pohjamutiin ja puristaa alihankkijoista kaikki ilma ulos.  Sen sijaan tavoitteena on, että Toyota ja yhteistyökumppanit ovat molemmat kilpailukykyisiä ja vievät yhteistyötä eteenpäin yhteisen strategian ja tavoitteiden pohjalta. Luennon aikana kuullaan mm. mielenkiintoisia case-esimerkkejä siitä, kuinka Toyota on auttanut alihankkijoita parantamaan prosessien ja tuotteiden laatua ja sitä kautta alentamaan kustannuksia molempien hyötyessä.

Tervetuloa kuuntelemaan lisää keskiviikkona 28.9 klo 12.45 alkaen: www.alihankinta.fi.

Pasi Nieminen
toimitusjohtaja
Toyota Material Handling Finland Oy