Alihankinta-messut

Tulevaisuus tehdään oikeiden tekijöiden avulla

Kolumni  30.06.2022

Alihankintamessujen tämän vuoden kantavat teemat ovat teollisuuden vetovoima, tarpeet ja tekijät. Enempää ei asioiden ytimessä voisi olla, sillä siinä ne Suomen tulevaisuuden oleelliset rakennuspalikat oikeastaan ovatkin. Haluamme, että Suomi ja teollisuus menestyvät, ja osaajat ovat siinä avainasemassa. Tulevaisuus tehdään oikeiden tekijöiden avulla.

Suomalainen kemianteollisuus, joka on mm. kumi- ja muoviteollisuuden kautta tiivis osa Alihankintamessujen kohderyhmää, on asettanut itselleen kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet. Koko toimiala pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Yrityksemme ovat esimerkiksi vähentäneet päästöjä ja vedenkulutusta sekä kiinnittäneet erityistä huomiota vastuullisiin ja turvallisiin työtapoihin jo kolmekymmentä vuotta. Tämänkin kehityksen takana ovat vahvasti mm. insinöörit, tutkijat ja innovaattorit -suomalainen luonnontieteellis-matemaattinen osaaminen.

Suomella ja suomalaisella teollisuudella on mahdollisuus olla kokoaan suurempia nimenomaan teknologiaratkaisujensa ansiosta. Edelläkävijäratkaisut teollisuuden tuotantoprosesseissa syntyvät insinöörien ja tutkijoiden työn tuloksena, ja menestyksekkääseen toteutukseen tarvitsemme myös huipputasoista ammattiosaamista. Niin on oltava jatkossakin. Siksi meidän on yhdessä päättäjien ja oppilaitoskentän kanssa pidettävä huoli siitä, että tiedämme, millaisia taitoja tulevaisuuden osaajat tarvitsevat ja mitä se käytännössä -esimerkiksi opetussuunnitelman tasolla -tarkoittaa. Tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua teollisuuden, koulutuksen ja koulutuksesta päättävien henkilöiden välillä.

Toinen erittäin tärkeä asia on teollisuuden vetovoima. Käsittämätöntä kyllä, siinä on parantamisen varaa. Me teollisuudessa työskentelevät koemme vahvasti olevamme varsin mielenkiintoisissa, jopa maailmanpelastushommissa, ja varsin oikeutetusti, sillä onko oikeastaan mitään tärkeämpää kuin jokapäiväiset teot työllisyyden ja samalla hiilineutraalin teollisuuden puolesta. On jokaisen meidän -opettajan, työnantajan, opinto-ohjaajan ja vanhemman- asia kannustaa nuoria löytämään kiinnostus luonnontieteisiin, teknologiaan ja sitä kautta teollisuuteen.

Yrityksiä kannustan tarjoamaan mahdollisimman paljon työelämään tutustumista ja harjoittelupaikkoja myös mahdollisimman nuorille opiskelijoille. Jokainen opiskelija on meille potentiaalinen tulevaisuuden tekijä.

Toivotetaan siis opiskelijat ja koko koulutuskenttä lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan teollisuuteen Alihankintamessuilla syyskuussa! Tulevaisuus tehdään osaamisella!

Kolumnikynässä Chief Advisor, Skills & Competence Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry