Alihankinta-messut

Tutustu naapuriin

Tampereella ja Pirkanmaalla on pitkät perinteet Venäjän yhteistyöstä. Tampereen teollistumisen alkuvaiheetkin olivat kiinteästi sidoksissa Venäjään ja Venäjän kauppaan. Tiedämme ja tunnemme historiamme ja miten alueen teollisuus on elänyt ja muuttunut Venäjän kaupan myötä. Välillä on ollut raskaitakin iskuja, jotka ovat tilapäisesti lamauttaneet alueen talouselämää. Näistä olemme kuitenkin aina selvinneet.

Venäjä on ollut ja tulee olemaan naapurimme, nousu- ja laskukausineen. Viime vuosina Venäjän heikko taloustilanne ja EU-pakotteet ovat leimanneet julkista keskustelua. Pakotteet kohdistuvat kuitenkin vain osaan tuotteita. Pirkanmaalla ja Suomessa pahiten tilanne kosketti elintarviketeollisuutta. Muilla sektoreilla kauppaa käydään normaalisti edelleen. Pirkanmaalla on noin 300 Venäjän-kauppaa käyvää yritystä. Pirkanmaalta viedään Venäjälle muun muassa kemian-, metalli-, muovi- ja paperiteollisuuden koneita, laitteita ja tuotteita, arkkitehti- ja insinööritoimistojen palveluita, pesu-ja puhdistusaineita, kiinteistöhallinnan palveluja, helikopterien, lentokoneiden ja metsäkoneiden varaosia, lämmityskattiloita, terveydenhuollon laitteita ja tuotteita, murskaus-, poraus- ja valimotuotteita, älykkään liikenteen tuotteita ja palveluita. Listaa voisi vielä pitkälle jatkaa. Venäjältä puolestaan tuodaan esimerkiksi huolinta- ja kuljetuspalveluita, lakialan, liikkeenjohdon ja matkailun palveluja, valaistukseen liittyviä tuotteita, sähköä, varaosia ja venttiileitä. Venäjä on edelleen tärkeä kauppakumppani Tampereelle.

Nykytilanne on saanut myös yritykset miettimään uusia toimintamalleja Venäjän-kauppaan. Ei ole pelkkä klisee sanoa, että muutos on mahdollisuus. Talouskriisit saavat meidät etsimään uusia ja luovia ratkaisuja. Hyviä esimerkkejä tästä löytyy myös yritysmaailman puolelta. Ei pelkästään Venäjän tilanne, vaan ylipäänsä kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvat globaalit ilmiöt haastavat meidän kaikkien uusiutumiskykyä.

Vaikka Venäjän-kauppaa edelleen Pirkanmaalla käydään ja toivottavasti jatkossa entistä enemmän, voi siltä kysyä, kuinka hyvin todella tunnemme naapureitamme venäläisiä? Viime aikoina Venäjä-tutkijamme ovat osoittaneet, että oma mielikuvamme suomalaisista jonkinlaisina Venäjän asiantuntijoina lienee enää pelkkä myytti. Vahva Venäjä-osaamisemme on suurelta osin kadonnut tai on ainakin hyvin ohuella pohjalla. On syytä vahvistaa osaamispohjaamme tällä sektorilla.  Erinomaisen mahdollisuuden Venäjä-tietämyksen lisäämiseen ja venäläisten yritysten tapaamiseen tarjoaa Alihankinta-messujen yhteydessä järjestettävä venäläis-suomalainen pk-foorumi Partneriaatti 26.–28.9.2016. Odotamme yli sataa venäläistä osanottajaa tapahtumaan.

Myös Partneriaatin teemat koskettavat ajankohtaista aihetta, digitalisaatiota ja teollista internetiä. Digitalisaatio muuttaa maailmaa radikaalilla tavalla, se muuttaa tapaamme toimia ja työskennellä, se muuttaa yritysten toimintatapoja ja -prosesseja. Digitalisaatio etenee niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Partneriaatissa on mahdollisuus kuulla suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta. Itse uskon vahvasti siihen, että digitalisaatio avaa myös tamperelaisille ja suomalaisille runsaasti uusia mahdollisuuksia ja kasvun paikkoja myös Venäjällä. Toivon näkeväni runsaasti myös suomalaisia osallistujia Partneriaatissa tutustumassa naapureihin!

Anna-Kaisa Ikonen
pormestari
Tampereen kaupunki