Alihankinta-messut

Valmistavan teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky Suomelle elintärkeää

Kolumni  03.09.2018

Business Finland on käynnistänyt Sampo – valmistettu Suomessa -kampanjan valmistavan teollisuuden toiminnan kehittämiseksi ja alan kansainvälisen kasvun edistämiseksi.

Valmistava teollisuus on taloutemme vahva tukijalka, ja sen toimintaa halutaan edelleen kehittää. Sampo-kampanja on kohdistettu kehityshaluisille ja kehityskykyisille valmistavan teollisuuden yrityksille. Sampo tarjoaa yrityksille rahoitusta, verkostoja sekä kansainvälistymispalveluita.

Jatkuva uudistuminen välttämätöntä

Valmistavan teollisuuden osuus Suomen viennistä on noin puolet. Ala vaatii jatkuvaa ja korkeatasoista kehitystä ja uusien markkinoiden löytämistä.

Suomessa ei ole ollut useaan vuoteen valmistavan teollisuuden alueelle ohjelmaa tai muuta erityispanostusta. Sampo-kampanjalla tavoitellaan alan innovaatiotoiminnan ja tuotannon vahvistumista sekä uusia investointeja suomalaisiin yrityksiin. Emme pysty emmekä halua kilpailla halvoilla hinnoilla  ̶  kilpailukyvyn pitää tulla muualta, kuten osaamisesta ja pitkälle koulutetuista työtekijöistä.

Sampo auttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan toimialan globaalit haasteet. Konkreettista apua tarvitaan muun muassa liiketoimintamallien uudistamiseen (alustat, verkostot, paikka arvoketjussa), ottamaan hyöty uusista teknologioista (automaatio, robotisaatio, digitalisaatio, AI, IoT, 3D-tulostus) sekä kaiken tämän johtamisessa.

Sampo-kampanjan aikana arvioimme, onko valmistavan teollisuuden alueella aineksia laajemmalle Business Finlandin ohjelmalle.

TT Gasketsin johtaja Aleksi Arpiainen on tyytyväinen Sampo-kampanjan käynnistämiseen. Arpiainen on todennut kampanjasta näin: ”Suomalaiset konepaja- ja teollisuusyritykset arvostavat kovasti tätä hanketta. Monilta yrittäjillä on ollut usko koetuksella, kun valtiovalta ei ole investoinut teollisuuden ekosyysteemiin eikä valmistuksen kehittämiseen. Business Finlandin Sampo voi toimia myös tärkeänä siltana teollisuusyritysten ja uuden teknologian soveltamisen välillä. Toivottavasti tästä syntyy positiivinen kierre, eli julkisen sektorin kannustamana valmistavan teollisuuden yritykset alkavat taas rohkeasti kokeilla ja kehittää uutta”.

Jarmo Raittila, Sampo-kampanjan vetäjä, Business Finland

Business Finland toimii osana Alihankinta-messuja järjestettävän AlihankintaHEAT-tapahtuman pääkumppanina. Tervetuloa AlihankintaHEATiin tutustumaan Business Finlandin, tapahtuman muiden kumppaneiden ja startupien tarjontaan. www.alihankinta.fi/heat

Kuva: Prof. Lubomír Vašek