Alihankinta-messut

Erikoistuminen ja innovatiiviset ratkaisut ovat vahvin kilpailuetu maailmalla

Uutinen  21.09.2018

Tulevaisuuden menestystekijät teollisuusyrityksissä ovat yrityksen kyky uudistua ja sopeutua ympärillä tapahtuviin muutoksiin nopeasta sekä osaamisesta ja rekrytoinnista huolehtiminen. Uusimpien teknologioiden ja trendien tunnistaminen sekä niiden integroiminen omiin ratkaisuihin, jatkuva tuotekehitys sekä vahva kumppani- ja alihankintaverkosto ovat keskiössä aiempaa vahvemmin.

Ju