Alihankinta-messut

Patria | Vahva paikallinen osaaminen luo pohjan Patrian kansainväliselle kasvulle

Uutinen  22.08.2023

Patria on rakentanut puolustusteollisuudessa vahvan kotimaisen osaamisen, jota yhtiö hyödyntää myös kansainvälisessä kasvussa.

Huipputuotteiden ohella yhtiö on edelläkävijä innovatiivisissa palveluissa. Patria OPTIME -palvelu yhdistää ainutlaatuisella tavalla huippuluokan teknisen osaamisen ja datan tehokkaan hyödyntämisen sotilaskaluston kunnossapidossa. 

Patria on puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualaan keskittyvä konserni, jolla on ollut runsaan sadan vuoden ajan merkittävä rooli Suomen puolustusvalmiuden kehittämisessä.

Vuosikymmenien aikana kerätty kotimainen osaaminen on luonut pohjan nykyisille huipputuotteille. Niistä tunnetuimpia niistä ovat Patrian panssaroidut pyöräajoneuvot ja kranaatinheitinjärjestelmät, mutta tuotevalikoimaan kuuluvat myös alansa huippua olevat tiedustelu-, valvonta – ja johtamisjärjestelmät.

Suurin osa Patria-konsernin liikevaihdosta tulee kuitenkin kaluston huoltoon, ylläpitoon, korjaamiseen, elinjaksopäivityksiin ja koulutukseen liittyvistä palveluista. Suomen puolustusvoimien kumppanina hyväksi todettuja toimintamalleja hyödynnetään nyt myös innovatiivisissa palveluissa, joilla Patria suuntaa kansainvälisille markkinoille.

Palvelu kattaa kaluston koko pitkän elinkaaren

Uusi Patria OPTIME -palvelu kattaa laajasti eri palvelualueita, joilla varmistetaan sotilaskaluston käytettävyys ja suorituskyky koko elinkaaren aikana. Palvelu kattaa kaluston kunnossapidon, elinkaaren aikana tehdyt modifikaatiot ja järjestelmäintegroinnit, toimitusketjujen hallinnan ja kalustoon liittyvän koulutuksen.

Vastaavaa kokonaisvaltaista ja kaluston valmistajasta riippumatonta ratkaisua ei ole markkinoiden muilla toimijoilla tarjolla.

Patria OPTIME -palvelusta tekee ainutlaatuisen myös datavetoisuus ja uusien digitaalisten työkalujen tehokas hyödyntäminen.

Keskiössä ovat esimerkiksi kaluston käytöstä ja huolloista kerättävät tiedot. Niistä tehtävät analyysit tehostavat huoltotoimintaa, parantavat ennakoitavuutta ja tuottavat vaihtoehtoisia skenaarioita päätöksenteon pohjaksi.

Patria OPTIMEen kuuluu myös kaluston huoltoon ja ylläpitoon liittyvien toimitusketjujen hallinta asiakkaan tarpeiden mukaan. Dataa analysoimalla pystytään ennakoimaan esimerkiksi varaosien tuleva tarve ja suunnittelemaan niiden toimitukset ja varastointi optimaalisesti.

Patrian palvelumalli varmistaa huoltovarmuuden

Puolustuskalustolla on vuosikymmenien elinkaari, joten tavanomaisen huolto-, korjaus- ja ylläpitotoimien ohella kalustoon tarvitaan myös suurempia päivityksiä sekä järjestelmä- ja rakennemodifikaatioita.

Suorituskyvyn parantamiseksi kalustoon integroidaan myös uusia järjestelmiä. Näistä kaikista vaativista toimista Patrialla on vahva kokemus ja osaaminen, oli sitten kyse ajoneuvoista, lento- tai merialuksista.

Suomessa Patria on vastannut esimerkiksi XA-180-miehistönkuljetusajoneuvojen, Hornet-hävittäjien ja Hamina-luokan ohjusveneiden elinkaaripäivityksistä ja integroinneista.

Datan tehokas hyödyntäminen viimeisimmillä menetelmillä ja työkaluilla varmistaa kaluston käyttövalmiuden. Myös kustannuksia säästyy, kun huolto ja kunnossapito tehdään oikea-aikaisesti.

Patrian palvelumallin keskeinen hyöty on huoltovarmuus. Asiakas voi luottaa poikkeustilanteissakin Patrian tukeen, kun kaluston operoinnin mahdollistavista palveluista pidetään aina kiinni.

Patria OPTIMEn tietä myös kansainvälisille markkinoille pohjustavat elinkaaripalvelujen kumppanuudet, joita Patria on toteuttanut jo pitkään useassa Euroopan maassa.

Kilpailuvalttina teknologiasiirto asiakasmaahan

Suomalaisen ja kohdemaan osaamisen yhdistäminen on ollut pitkään kantava periaate myös Patrian ajoneuvotoimituksissa, joissa tuotanto siirretään asiakasmaahan joko kokonaan tai osittain. Patria on tehnyt viime vuosina tilaussopimuksia panssaroitujen pyöräajoneuvojen toimittamisesta Kroatiaan, Puolaan, Sloveniaan, Etelä-Afrikkaan, Latviaan, Slovakiaan ja Ruotsiin.

Kansainvälisillä puolustusalan markkinoilla toimitaan avoimesti kilpailuilla markkinoilla, joilla menestyminen edellyttää Patrialta innovatiivisia tuotteita ja toimintamalleja.

Pitkä kokemus ja osaaminen teknologiasiirrossa ovat Patrian ehdoton vahvuus suhteessa moneen kilpailijaan. Etabloitumiseen uusille markkinoille kuuluvat oleellisesti yhteistyökumppaneiden huolellinen valinta ja paikallinen verkostoituminen muun muassa alihankkijoiden kanssa.

Patrian toimitusprojekti käynnistyy yleensä ajoneuvojen esisarjan valmistuksella, joka tapahtuu Suomessa. Valmistukseen osallistuu yhteistyökumppaneiden henkilöstöä, jotka koulutetaan tekemään tuotetta ja perehdytetään Patrian toimintamalleihin.

Asiakasmaassa Patrian asiantuntijat ovat tiiviisti mukana paikallisen tuotannon suunnittelussa ja käynnistämisessä. Kumppania tuetaan muun muassa valmistukseen ja materiaalihankintoihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Ajoneuvotoimitusten lisäksi Patria pystyy tarjoamaan asiakkaalle pitkäkestoisen ratkaisun elinkaaripalveluihin, jolloin Patria vastaa kumppaniensa kanssa kaluston huollosta, korjauksista ja ylläpidosta sovitun ajan.

Kumppanuuksissa tähtäin onkin aina yksittäistä toimitusprojektia pidemmällä. Paikalliset kumppanit voivat jatkossa tarjota tuotteitaan ja palvelujaan myös laajemmin Patrian globaalissa toimitusketjussa.

F-35-hanke avaa pääsyn globaaliin F-35-tuotantoketjuun

Suomen F-35:n teollisen yhteistyön ratkaisu luo huoltovarmuuden näkökulmasta vakuuttavaa osaamista kotimaiseen teollisuuteen ja on kansantaloudellisesti merkittävä. F-35-hanke avaa Patrialle pääsyn myös globaaliin F-35-tuotantoketjuun. Keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit Patrialle sisältävät laajamittaisen F-35-eturunkojen valmistamisen Suomessa myös kansainvälisille käyttäjille sekä rakennekomponenttien tuotannon. Osana yhteistyötä Patria rakentaa aikanaan 400 F-35-hävittäjän eturunkoa.

Tämän lisäksi Patria valmistautuu yhdessä moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn kanssa F135-moottorin tuotantoprojekteihin ja kokoaa suomalaisten F-35-hävittäjien moottorit.

Näitä töitä suunnitellaan tehtäväksi muun muassa Patrian Hallin ja Linnavuoren toimipisteissä. Rekrytointeja uusiin tehtäviin suunnitellaan aloitettavan tänä vuonna ja ne jatkuvat tulevina vuosina.