Alihankinta-messut

Talouselämä | Patrian kansainvälinen kasvu nojaa kotimaiseen teknologiaosaamiseen

Uutinen  13.09.2023

Patrian uusin ajoneuvoteknologia ja älykkäät elinkaaripalvelut kiinnostavat maailmalla. Menestys pohjaa suomalaiseen huippuosaamiseen ja vankkaan kokemukseen teollisesta yhteistyöstä erilaisissa toimintaympäristöissä. Paikallinen osaaminen ja kansainvälinen tuotanto kotimaassa ovat myös Alihankinta 2023 -tapahtuman keskiössä.

Suorituskykyä kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä, ilmassa ja verkossa – sitä lupaa kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan yritys Patria. Suomen puolustusvoimien strategisen kumppanin palveluille riittää kysyntää kansainvälisillä markkinoilla.

– Kansainvälinen kasvumme perustuu kotimaiselle osaamiselle, jota olemme vuosikymmenten ajan Suomessa rakentaneet. Sille pohjalle ovat syntyneet nykyiset tuotteemme panssaroiduista pyöräajoneuvoista kranaatinheitin- sekä tiedustelu- ja johtamisjärjestelmiin, kertoo Patrian Operations-yksiköstä vastaava Executive Vice President Manu Skyttä.

Patria on Tampereella syyskuun lopulla järjestettävien Alihankinta-messujen kumppaniyritys. Suomen johtavan teollisuustapahtuman sekä Euroopan toiseksi suurimman alihankintateollisuuden messutapahtuman teemana tänä vuonna on Globally Local. Messuilla keskustellaan tuotannon palautumisesta Suomeen, maailmanlaajuisista yhteyksistä, toimivasta logistiikasta sekä toimitusvarmuudesta. Messut tarjoavat ainutlaatuisen näkymän teollisuuden innovaatioihin ja tulevaisuuteen.

– Tampereen Alihankinta-tapahtuma on meille tärkeä kohtaamispaikka Suomessa tällä alalla, sanoo Skyttä, joka toimii yhtenä messujen kolmesta teemakummista.

Kotimaista teknologiaosaamista ja kansainvälistä tuotantoa

Patrian merkittävimmät palvelut liittyvät kaluston huoltoon, yläpitoon ja korjaamiseen.  Menestystuotteita ovat myös panssaroidut ajoneuvot ja kranaatinheitinjärjestelmät.

Patrialla on yli kahdeksan vuosikymmenen kokemus panssaroitujen ajoneuvojen tuotannosta. Ajoneuvohankkeita on käynnissä tällä hetkellä muun muassa Kroatiassa, Puolassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Ruotsissa, Latviassa, Etelä-Afrikkassa sekä pian myös uusimmassa kumppanimaassa Japanissa.

Teollinen yhteistyö kohdemaan kanssa on puolustushankinnoissa yleinen edellytys toimitussopimuksille.

– Viemme kotimaista teknologista osaamista kohdemaahan, jossa panssariajoneuvot valmistetaan kokonaan tai osittain paikallisin voimin. Pitkä kokemus teknologiasiirroissa ja käytännön kokemus erilaisista toimintaympäristöistä ovat iso kilpailuvalttimme, Skyttä kertoo.

Yhteistyökumppanit ja alihankintaverkosto valitaan tarkkaan ja vastuullisesti.

”Alihankinta-tapahtuma on meille tärkeä kohtaamispaikka Suomessa tällä alalla.”

Skyttä nostaa esiin Suomen F-35-hävittäjähankkeen, joka on esimerkki siitä, miten kotimaahan on saatu lisää kansainvälistä tuotantoa. Patria on ollut Suomen F-35-hävittäjähankkeessa puolustushallinnon tukena jo valmisteluvaiheesta lähtien. Olennaista on ollut varmistaa kotimainen huoltovarmuus, kaluston ylläpito sekä teollisen yhteistyön mahdollisuudet. Nykyisen hävittäjäkaluston huoltamisen kautta Patriaan on kertynyt ainutlaatuista osaamista Suomen kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden tukemisessa.

Patria ja Lockheed Martin sopivat kesäkuussa 2023 ensimmäisestä suorasta teollisesta yhteistyöstä.

– F-35-hanke tuo meille uuden maailman, kun Patria pääsee osaksi globaalia F-35-tuotantoketjua. Sen myötä Suomessa valmistetaan laajamittaisesti F-35-eturunkoja moneen eri maahan. Lisäksi suomalaisten hävittäjien moottorien kokoonpano ja kunnossapito toteutetaan Suomessa, Skyttä kertoo.

F-35:n teollisen yhteistyön ratkaisu on kansantaloudellisesti merkittävä. Yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Teknologia muovaa puolustusteollisuutta

Alihankinta-tapahtumassa puhuttavat tänä vuonna automaation, robotiikan ja tekoälyn rooli teollisuuden kehittäjinä sekä ihmisen uudistuvat tehtävät alalla.

Myös Patriassa tekoäly, automatisaatio ja robotisaatio tehostavat tuotantoa ja mahdollistavat uudenlaisia palveluita. Esimerkiksi sotilaskaluston elinkaarta optimoidaan ja kaluston käytettävyyttä pidennetään digitaalisilla ratkaisuilla.

– Datan analysoinnin avulla voidaan toteuttaa älykästä kunnossapitopalvelua. Myös automaatiorobotiikka on vahvassa kasvussa, esimerkiksi Hämeenlinnan ajoneuvovalmistuksessa otamme pian käyttöön robottihitsauksen.

Teollisuuden haasteet ovat usein yhteisiä.

Teknologinen kehitys synnyttää puolustusteollisuudessa uudenlaisia osaamisen tarpeita. Tulevaisuuden kyvykkyyden eteen tehdään jatkuvasti töitä. Patria kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin ja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Ihmisen rooli muuttuu, mutta ei katoa.

– Ilman ihmistä ei ole teknologiaa. Oikean ilmapiirin ja kulttuurin luominen on tärkeää. Haluamme kuunnella ja tukea työntekijöitämme. Silloin osaamisen ympärille syntyy innovatiivisia ratkaisuja ja menestystarinoita.

Teollisuuden haasteet ovat usein yhteisiä. Tuorein tieto ja tulevaisuuden näkymät kiinnostavat yli toimialojen. Verkottuminen muiden toimijoiden kanssa on tärkeää.

 

Artikkeli on julkaistu 13. syyskuuta 2023 Talouselämän kumppanisisällöissä.