Alihankinta-messut

Toimiva kumppanuusverkosto vahvistaa bisnestäsi

Uutinen  18.09.2017

Viime vuoden syksyllä suomalaisesta valmistavasta alkoi kuulua (viimeinkin) positiivisia uutisia. Vihdoinkin usean vuoden korpivaellus helpotti, kun tarjoukset muuttuivat tilauksiksi.

Edellisten Alihankinta-messujen palautteesta pystyi jo aistimaan nousun merkkejä ja onneksi tuo aavistus kävi toteen. Toki valmistavan teollisuuden hyvä vauhti ei heijastu kaikkiin toimialoihin ja yrityksiin, mutta hyvällä on tapana tarttua.

Naapuriyrityksen positiivinen menestys ruokkii hyvää koko alueeseen, seutuun, maahan ja varsinkin mieliimme. Pitkä matalasuhdanne oli jo nimittäin vaikuttanut monien mielialaan ja tulevaan nousuun ei oikein jaksettu uskoa. ”Kyllä sieltä taas jokin kriisi tulee” oli usein kuultu kommentti – aika suomalaista vai mitä?

Talous on aina kovien faktojen lisäksi myös psykologiaa, ja huomaan kuinka monien positiivisten keskusteluiden anti on se, että omakin into ja näkemys paremmasta huomisesta kasvavat.

Lanseerasimme jo viime syksynä tämän vuoden Alihankinta-messujen teeman, joka on kumppanuusverkosto. Näitä vuosittaisia teemoja emme keksi itse Wikipediaa selaillen vaan vuodesta 2013 lähtien toteutettujen teemojen takana on ollut alan asiantuntijoista koostuva messutoimikuntamme. Alan ammattilaisina he osaavat teemojen valinnassa peilata alan tilannetta ja tulevaisuutta sekä nostaa esiin teollisuudelle tärkeitä keskustelun aiheita. Lähes vuosi on siis kulunut teeman valinnasta, ja tämän vuoden aikana olen keskustellut eri toimijoiden kanssa siitä, mitä kumppanuusverkosto merkitsee heille nyt ja tulevaisuudessa, ja miten kumppaneiden rooli valmistavan teollisuuden ja pää- ja
alihankkijoiden suhteen on vuosien saatossa muuttunut.

Kumppaneiden kasvava rooli

Päähankkijoiden rooli tuotteiden valmistamisen kokonaisuudessa on pienentynyt ja erilaisten kumppaneiden (tässä joukossa myös alihankkijat) rooli on kasvanut. Päähankkijan rooli on kehittää lopputuotetta kokonaisuutena, joka sisältää brändin, tarinan, markkinoinnin ja palautteen. Yhtä tärkeä on päähankkijan rooli tuotekehityksen johtajana. Harva on kuitenkaan jättäytynyt pelkäksi brändinhaltijaksi, koska tuotteen elinvoimaisuus on aina kiinni siitä, kuinka toimija onnistuu aistimaan asiakkaidensa seuraavat haasteet, joihin ostajat etsivät ratkaisua. Lopputuotteiden monimuotoisuus on taas tarkoittanut sitä, että yhden yrityksen ei kannata yrittää olla paras kaikissa tuotteen osa-alueissa.

Tähän mutkikkaaseen kokonaisuuteen konkreettisen lisän tuo kumppaniverkosto, jossa kukin on erikoistunut omaan erityisosaamiseensa. Jokainen verkostossa mukana oleva yritys antaa jonkin lisäarvon tuotteeseen – pelkkä verkostossa mukana olo ei riitä – jokaisen on annettava oma panoksensa onnistuneeseen lopputulokseen ja asiakkaan hurmaamiseen.

Hyvä kumppanuus & yhteinen tavoite

Hyvän kumppanin kanssa työ ei tunnu oikeastaan edes työltä – kun ihmisten kanssa tulee hyvin juttuun yhdessä tekeminen, uuden kehittäminen tai haasteiden purkaminen on todella innostavaa ja palkitsevaa. Hyvä kumppanuus vaatii mm. osaamista, luottamusta, avoimuutta. Nämä asiat yhdistyvät ihmisten välille: organisaatioiden välistä luottamusta on tietenkin olemassa, mutta se perustuu aina henkilökohtaiselle vuorovaikutukselle. ”Tuon kaverin kanssa on mukava tehdä yhdessä töitä ja meillä on yhteinen tavoite, jonka saavuttamisesta me molemmat hyödymme”. Hyvä kumppani myös haastaa toimintaasi ja kysyy niitä kysymyksiä, joita ”näin on aina meillä tehty”-prosessien alle on päässyt omassa toiminnassasi juurtumaan.

Toimiva verkosto tarjoaa ketteryyttä

Teollisen toimeliaisuuden lisääntyessä yritysverkostojen täytyy virittäytyä uudelleen. Maailma muuttuu entistä nopeammaksi – tilauksen ja toimituksen välinen aikajana lyhenee jatkuvasti. Usealla toimijalla ei ole paluuta 10 vuoden takaiseen pitkään tilausnäkymään. Jotta yritys voi ketterästi vastata nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin, on verkostoista löydyttävä tarvittaessa mm. lisää kapasiteettia ja kokonaisvaltaista joustoa.

Teknologian kehitys ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet lisäävät jatkuvasti verkostolta vaadittavaa suorituskykyä. Lisäksi digitalisoituva teollisuus tuo verkostoon uusia pelureita, joiden lisäarvo löytyy valmistavan teollisuuden digitalisoimisesta.

Tässä kiihtyvässä vauhdissa oman verkoston ylläpito ja kehittäminen vaativat jatkuvaa huomiota kaikilta kumppaniverkoston kanssa tekemisissä olevilta. Toivon, että löydät kiireisestä ajastasi hetken ja tulet Alihankinta-messuille virittämään kumppaniverkostoasi, joka auttaa sinua, yritystäsi ja koko maatamme kohti entistä parempia aikoja.

Tämän vuoden teema sopii Alihankinta-messuille mitä parhaiten. Syyskuun lopussa Tampereella kokoontuu yli 1000 huippuyritystä, jotka yhdessä muodostavat teollisen valmistamisen huippujengin Suomessa. Mukana on myös yli 100 kansainvälistä toimijaa yli 20 eri maasta. Uskoisin, että tässä joukossa on useita nykyisiä verkostosi yrityksiä tai sellaisia toimijoita, joita voisit kumppaneiksi kaivata.

Alihankinta-messujen onnistuminen vaatii Tampereen Messujen henkilökunnan lisäksi tärkeää duunia usealta kymmeneltä kumppaniltamme, jotka vastaavat mm. siitä että kattoripustus on oikeassa paikassa, esiteltävät tuotteet löytävät oikeille paikoille ja että saat kahvisi juuri sellaisena kun sen haluat – ja kaikkea tältä väliltä. Tapahtumajärjestäminenkin on todella palkitsevaa, kun sitä saa toteuttaa osaavien kumppaniyritysten kanssa, joissa työtä tekevät luotettavat ja mukavat ihmiset. Meidän työmme paras palaute on onnistunut tapahtuma ja 20 000 tyytyväistä tapahtumaan osallistuvaa teollisuuden ammattilaista.

Kaikki alkaa olla valmista (tai ainakin valmistuu tiistaihin 26.9 mennessä) – Tervetuloa Alihankinta 2017 -messuille vahvistamaan kumppanuusverkostoasi!

Pääkirjoitus 18.9.2017 / Hitsaustekniikka-lehti
Jani Maja
Myyntiryhmäpäällikkö, Tampereen Messut Oy

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry.