Alihankinta-messut

2013: Muotoilu ja Kilpailukyky

Alihankinta-messut ovat suomalaisen valmistavan teollisuuden vuoden tärkein tapahtuma. Joka vuosi messuilla halutaan nostaa esiin teollisuudellemme tärkeitä asioita. Nyt juhlavuottaan viettävien messujen teemaksi on valittu muotoilu ja kilpailukyky.

”Tuotteiden ja palveluiden kilpailukyvyn kehittäminen muotoiluajatuksella on jo itsessään strategia, sillä se antaa kaikelle toiminnalle kehykset.”

Suomen Muotoilusäätiön asiamies Pekka Koivisto

Muotoilu on erottamaton osa tuotekehitystä ja kilpailukykyä. Se lisää lopputuotteen käytettävyyttä ja tekee siitä myyvän. Muotoilu on osa paitsi lopputuotetta myös yrityskuvaa ja imagoa. Muotoilulla luodaan mielikuvia ja vahvistetaan imagoa. Hyvin muotoiltu tuote herättää positiivisia mielikuvia ja on käytettävyydeltään kuluttajan tarpeita lähellä.

Lisää kilpailukykyä muotoilun avulla

Vuoden teema näkyy messuilla monin tavoin. Muotoilu ja kilpailukyky -pääseminaarissa pohditaan, kuinka muotoilu lisää tuotteiden kilpailukykyä, luo yrityskuvaa, tukee markkinointia, lisää lopputuotteen käytettävyyttä ja tekee siitä myyvän. Suomen Muotoilusäätiön yhteisosastossa nostetaan esiin muotoilutoimistoja ja annetaan käytännön neuvontaa muotoiluklinikoilla.

 

Suomen Muotoilusäätiö uutena yhteistyökumppanina

– Teknologisen luovuuden yhdistäminen muotoilulliseen luovuuteen erilaistaa ja tuottaa yritykselle lisää kilpailukykyä. Muotoilu on tuotteen tai palvelun tuotettavuuden, käytettävyyden, saavutettavuuden ja haluttavuuden huomioonottamista. Muotoilua hyödyntävät suomalaiset yritykset ovat vielä harvassa. Tutkimusten mukaan suomalaisista yrityksistä peräti 90 prosenttia ei hyödynnä muotoilua tuotekehityksessään. Kuitenkin koveneva kilpailu haastaa yrityksen kuin yrityksen jatkuvaan tuotekehitykseen. Suomen kansallinen muotoilusäätiö auttaa yrittäjää ja yritystä muotoilun käyttöön ottamisessa ja varmistaa, että konkreettista tulosta syntyy. Tuotteet ja palvelut ovat usein niin samanlaisia ja samanhintaisia, että jokin erottumisen keino pitää löytää. Muotoilua tarvitaan koko teollisuudessa, myös alihankintayrityksissä. Alihankinta-messut on oikea paikka lisätä tietoisuutta muotoilusta kilpailukyvyn tekijänä, sanoo Suomen Muotoilusäätiön asiamies Pekka Koivisto.